KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

  • BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

  • Tüm dünyada insanlığın ortak mirası olarak kabul gören ve kısaca “ Kültürel ve Doğal Miras’’ olarak adlandırılan değerlerin korunması konusunda ülkemiz, uluslararası alanda evrensel sorumluluk anlayışına sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
  • Geçmişi binlerce yıla dayanan uygarlık tarihimiz içinde doğrudan yapılmış veya doğa ile birlikte yaratılmış olan bu değerler, çeşitli sebeplerle giderek artan bir hızla yok olma sürecine girmiştir. Bu nedenle, söz konusu değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla yasalar çıkarılmış ve konu ile ilgili kurumlar oluşturulmuştur.
  • Ülkemizde kültür ve tabiat varlıklarının korunabilmesi amacıyla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları bünyesinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup; anılan kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik, yönerge ve ilke kararları doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir.
  • Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bakanlık Makamının 21.10.1987 gün ve 6068 sayılı onayı ile oluşturulmuş; 1988 Mart ayında faaliyetine başlamıştır.
  • 08.08.2011 tarihli ve 648 Sayılı KHK’nın ilanı ile birlikte “Tabiat Varlıklarının’’ sorumluluk ve yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinden alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine devredilmiştir. Bununla birlikte Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları; “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına’’ dönüştürülmüştür.
  • Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün görev alanında Bursa İli ve İlçeleri yer almaktadır.
  • Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 27.02.2020 tarihinden itibaren, Bursa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmet binası 1. katında hizmet vermektedir.

BURSA KVKBKM_1.jpegBURSA KVKBKM_3.jpeg