KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

İSTATİSTİK 2.png

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İli ve İlçelerinde (01 Mayıs 2022 tarihi itibariyle) olmak üzere 1094 sit alanı, 2981 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır.