KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiksel Bilgiler

2010 yılı itibariyle Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev alanında yer alan illerden Afyonkarahisar ilinde 1107 , Bilecik ilinde 329, Eskişehir  ilinde 1398 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanı bulunmaktadır.

 

 Eskişehir ilindeki 1398 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanından;

§  712  adedi sivil mimarlık örneği

§  304  adedi anıtsal yapı

§    14  adedi tabiat varlığı

§  320  adedi arkeolojik sit

§      4  adedi kentsel sit

§    18  adedi doğal sit

§    23  adedi arkeolojik ve doğal sit

§      2  adedi tarihi sit

§      -  adedi arkeolojik ve tarihi

§      1  adedi tarihi kentsel sit alanıdır.

 

 

Bilecik  ilindeki 329 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanından;

§  150  adedi sivil mimarlık örneği

§  122  adedi anıtsal yapı

§     7  adedi tabiat varlığı

§   41  adedi arkeolojik sit

§     1  adedi kentsel sit

§     6  adedi doğal sit

§     1  adedi arkeolojik ve doğal sit

§     -  adedi tarihi sit

§     1  adedi arkeolojik ve tarihi

§     -  adedi tarihi kentsel sit alanıdır.

 

 

Afyonkarahisar ilindeki 1107 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanından;

§  383  adedi sivil mimarlık örneği

§  443  adedi anıtsal yapı

§    20  adedi tabiat varlığı

§  222  adedi arkeolojik sit

§      2  adedi kentsel sit

§    24  adedi doğal sit

§     2  adedi arkeolojik ve doğal sit

§   11  adedi tarihi sit

§      -  adedi arkeolojik ve tarihi

§      -  adedi tarihi kentsel sit alanıdır.

 

 

 


26.08.2010 tarihi itibari ile Müdürlüğümüzde;

•Eskişehir İli ve İlçelerine kayıtlı 4088 adet,

•Bilecik İli ve İlçelerine kayıtlı 470 adet,

•Afyonkarahisar İli ve İlçelerine kayıtlı 3390 adet,

olmak üzere toplam 7948 adet dosya bulunmaktadır.