KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mevzuat

 
KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları İleKültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge