KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Genel Bilgiler

    2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3386 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesi ile yurtiçinde bulunan ve bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” ile Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları” kurulur hükmü getirilmiştir.

    Bu hüküm doğrultusunda Ankara, Ankara Yenileme, Adana,  Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul I, II, III, IV, V, VI, Yenileme 1 ve 2, İzmir I, II Numaralı, Konya, Muğla, Sivas, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Gaziantep ve Kütahya Koruma Bölge Kurulları olmak üzere toplam otuzbeş adet (35 adet) koruma bölge kurulu çalışmalarını sürdürmektedirler.

    Bakanlar Kurulu’nun 23.08.2006 tarih ve 2006/10875 sayılı kararıyla “İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” kurulmuş; 02.05.2006 tarih ve 68550 sayılı Makam Oluru ile “İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü”nün ve “Ankara Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü”nün faaliyete geçmesi uygun görülmüştür.

    Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, 3’si Yenileme Alanı olmak üzere Bakanlığa bağlı otuzBEŞ adet (35 adet) “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” ülkemizde hizmet vermektedir.

    İstanbul  6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 3386 ve5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı yasanın 51. maddesi kapsamında, Bakanlık Makamının 15.03.2005 tarih ve 31891 sayılı onayı ile kurulmuş olup  koruma bölge kurulunun faaliyete geçmesi için 09.12.2005 tarih ve 182627 sayılı makam oluru ile görev alanları düzenlenmiştir.  

    İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; 26.01.2006 tarihinde kurularak çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. İlk kuruluşu ile birlikte görev alanı Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ile İstanbul İlinin Şile İlçesi ve Ağva Beldesi ilk kademe belediye sınırları olmuştur.

    Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kurulması ile İstanbul Koruma Bölge Kurullarının görev dağılımının yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 26.02.2007 tarih ve 32272 sayılı Makam Onayı ile yeni görev alanları düzenlenmiştir.

    Bu yeni görev alanı belirlemesi ile İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görev alanı İstanbul’un Üsküdar ve Beykoz İlçeleri olmuştur.

    İstanbul İli, Şile İlçesi ve Ağva Beldesi Bakanlık Makamının 21.03.2008 tarih ve 51555 sayılı Oluru ile yeniden İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görev alanı içersine alınmıştır.

    17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6
48 Sayılı KHK'nın ilanı ile birlikte "Doğal Sitlerin" ve "Tabiat Varlıklarının" sorumluluğu  Bakanlığımız bünyesinden alınarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na" devredilmiştir. Bununla birlikte Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına" dönüştürülmüştür.

    Bugün için İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görev alanı İstanbul’un Üsküdar, Beykoz,Şile,Çekmeköy ve Ümraniye İlçelerini kapsamaktadır.