KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak Ayı Gündemleri

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)
Toplantı Tarihi : 17 Ocak 2013 Perşembe
Toplantı Saati : 09.30
SNİLİİLÇESİKONUSUPAFTAADAPARSELMÜLKİYET
SİT TÜRÜ ve
DERECESİ
NEREDEN GELDİĞİTEMSİLCİSİ
KARAR
 NO
1KAYSERİAĞIRNAS
Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalan
 tescilsiz taşınmazda tadilat
9 1022Özel
Kentsel
Arkeolojik
Ağırnas Belediye BaşkanlığıAğırnas Belediyesi463
2KAYSERİ
TALAS
Ortakavak  Ky
Ortakavak Köyü Camii
Tespit-Tescil
6 1273
Köy Tüzel
 Kişiliği
 Talas Kaymakamlığı
Kayseri Valiliği
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
464
3KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Gubaroğlu Mescidinin Çevresinde
 plan değişikliği istemi
     Melikgazi Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
465
4KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Kentsel Sit alanı içinde yer alan 
 taşınmazın tahsis talebi
5726612-21
Hazine
Özel
Bşhr Bld
Kentsel
Kayseri Defterdarlığı
(Milli Emlak Müdürlüğü)
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
466
5KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tescilli Gazioğlu Evinin 
Rölövesinin değerlendirilmesi
5732812
Büyükşehir
 Belediyesi
KentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
467
6KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Kentsel Sit alanı içinde yer alan 
tescilli taşınmazın tahsis talebi
572657
Hazine
Özel
Bşhr Bld
Kentsel
Kayseri Defterdarlığı
(Milli Emlak Müdürlüğü)
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
468
7KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tavukçu Mahallesi Kentsel Tasarım kapsamında
 Yeni Yapılanma
 266
4-26-49
50-51-52
İl Özel
Bşhr Bld
KentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
469
8KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tavukçu Mahallesi Kentsel Tasarım Uygulama 
Projelerine ait revize kafe-restoran-sergi 
uygulama projeleri 
 266
34-35
36-37
İl Özel
Bşhr Bld
KentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
470
9KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tavukçu Mahallesi Kentsel Tasarım kapsamında 
Yeni Yapılanma
 26615
Büyükşehir 
Belediyesi
KentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
471
10KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tavukçu Mahallesi Kentsel Tasarım kapsamında 
Yeni Yapılanma
 2662-3
İl Özel
Özel
Bşhr Bld
KentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
472
11KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Kentsel Sit Alanında Kamulaştırma Talebi 
264
265
2-3
17-19-20-21
ÖzelKentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
473
12KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Kapalı Çarşı, Katrancılar ve Terziler Sokakta  
Yaya Yolu Onarım Talebi
     
Kapalı Çarşı Yaşatma, Koruma ve
 Güzelleştirme Derneği
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
474
13KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Kentsel Sit alanı içinde yer alan
  taşınmazın tahsis talebi
5726511HazineKentsel
Kayseri Defterdarlığı
(Milli Emlak Müdürlüğü)
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
475
Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)
Toplantı Tarihi : 18 Ocak 2013 Cuma
Toplantı Saati : 09.00
SNİLİİLÇESİKONUSUPAFTAADAPARSELMÜLKİYET
SİT TÜRÜ ve
DERECESİ
NEREDEN GELDİĞİTEMSİLCİSİ
KARAR
 NO
1KAYSERİDEVELİTescilli Konutun Satış İstemi 55519
Develi
Belediyesi
 Develi Belediye BaşkanlığıDeveli Belediyesi476
2KAYSERİ
MERKEZ
İncesu
I.derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan taşınmaz üzerindeki kültür varlığı şerhinin kaldırılarak satış istemi  1277
İncesu
Belediyesi
I. Derece
Arkeolojik
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi
Müze Müdürlüğü
477
3KAYSERİ
MERKEZ
İncesu
İfraz 4171Hazine
I.derece
Arkeolojik
İncesu Kaymakamlığı
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi 
478
4KAYSERİ
MERKEZ
Kocasinan
Beşparmak Türbesinin Tescil Bilgilerinin Güncellenmesi   16073547Hazine 
 Büyükşehir Belediye Başkanlığı
( KUDEB )
Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
479
5KAYSERİ
MERKEZ
Kocasinan
Tescilli yapıların Koruma Alanında 
trafo yapımına yönelik plan değişikliği
     Kocasinan Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
480
6KAYSERİ
MERKEZ
Kocasinan
Tescilli Yapıların Koruma Alanında 
Yeni Yapılanma
30131603Özel Kocasinan Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
481
7KAYSERİ
MERKEZ
Kocasinan
Yapı Kullanım İzin Belgesi287273317Özel 
Kocasinan Belediye Başkanlığı
Mimar Serhat SOYLU
Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
482
8KAYSERİ
MERKEZ
Talas
Tescilli Taşınmazda yapılan uygulamalar25116185ÖzelKentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 
483
9KAYSERİ
MERKEZ
Talas
Tescilli Konutun Tehlike arz etmesi5668ÖzelKentselBüyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 
484
10KAYSERİ
MERKEZ
Talas
Ahmet Göncü Evi 
Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
10510243ÖzelKentselMimar Nimet YILMAZ
Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 
485
Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)
Toplantı Tarihi : 31 Ocak 2013 Perşembe
Toplantı Saati : 09.30
SNİLİİLÇESİKONUSUPAFTAADAPARSELMÜLKİYET
SİT TÜRÜ ve
DERECESİ
NEREDEN GELDİĞİTEMSİLCİSİ
KARAR
 NO
1KAYSERİ
Merkez
Talas
Taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi (Mail-i İnhidam)19417Özel Talas Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 
486
2KAYSERİ
MERKEZ
İncesu
Kurul kararında yapılan maddi hatanın Düzeltilmesi 
62
62
249
311
92
99
4
10
ÖzelKentsel ArkeolojikKurul Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi 
487
3KAYSERİ
MERKEZ
İncesu
Tescilli yapıya ait onarım projelerinin değerlendirilmesi42620İncesu BelediyesiKentsel Arkeolojikİncesu Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
488
4KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tescilli yapıya ait onarım projelerinin değerlendirilmesi5732815
Büyükşehir 
Belediyesi
KentselKayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 
489
5KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Tescilli Yapıların koruma alanında kalan tescilsiz yapının yıkım istemi4425522Vakıf 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
490
6KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Koruma Alanında kalan taşınmazda tadilat yapılması292342621Özel Mestaş Metal Endüstri San.Tic.A.Ş.
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
491
7KAYSERİ
MERKEZ
Melikgazi
Kızıltepe Tümülüsü sit sınırları ve sit derecesinin belirlenerek tescil bilgilerinin güncellenmesi    
Öneri I.der
Arkeolojik
Kurul Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Müze Müdürlüğü
492
8KAYSERİ
MERKEZ
Kocasinan
Yeni Yapılanma Projesinde Tadilat301316511Özel Mimar Ümit KÜÇÜK
Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
493
9KAYSERİ
MERKEZ
Kocasinan
Vatan ve Boyacı Mahalleleri Karapınar Yamaç Yerleşimi ve Tümülüsleri
 Tespit-Tescil
 
138
5804
5805
5806
5807
149
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
1-2
1-2
5
 
Öneri I.der
Arkeolojik
Kayseri Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Müze Müdürlüğü
494
10KAYSERİ
AKKIŞLA
Gümüşsu Ky
Dölek Tümülüsünün tescili ile ilgili Geçiş Dönem Yapılaşma Koşullarının belirlenmesi 1071Özel
Öneri I.der
Arkeolojik
Nermin AKPINAR
Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü
495
11KAYSERİPINARBAŞIBeştepeler Tümülüsünde yapılan kaçak kazı    
I.derece 
Arkeolojik
Kayseri Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Pınarbaşı Belediyesi
Müze Müdürlüğü
496
12KAYSERİPINARBAŞIİçerisinde tescilli tümülüslerin bulunduğu parselde İfraz talebi 120141Hazine
I.derece 
Arkeolojik
Pınarbaşı Belediye BaşkanlığıPınarbaşı Belediyesi497
13KAYSERİAĞIRNASTespit-Tescil7 1158Özel
III.derece 
Arkeolojik
Emin SEVDİMAğırnas Belediyesi498
EK GÜNDEM 
14KAYSERİ
MERKEZ
İncesu
Kara Mustafa Paşa küllüyesi 4-625-26-281-2-21-22VakıflarKentsel  ArkeolojikKültür ve Turizm Bakanlığı                        Hukuk Müşavirliği
Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
499