KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Haziran Ayı Kurul Gündemleri

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)
Toplantı Tarihi ve saati : 13 Haziran 2013 Perşembe 
Saat : 09:00

SNİLİİLÇESİKONUSUPAFTAADAPARSELMÜLKİYETSİT TÜRÜ ve
DERECESİ
NEREDEN GELDİĞİTEMSİLCİSİKARAR
 NO
1KAYSERİMerkez   MelikgaziHunat Camii şadırvan ve wc projesi 2472, 39Melikgazi Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      Vakıflar Bölge Müdürlüğü     633
2KAYSERİMerkez   MelikgaziKayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında mutfak ve arşiv düzenlemesi492561Hazine  Koruma Bölge Kurulu MüdürlüğüBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      634
3KAYSERİMerkez   MelikgaziTescilli yapının koruma alanında kalan parselin kiralanması9 2307Hazine  Kayseri Defterdarlığı                                            Milli Emlak MüdürlüğüBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      635
4KAYSERİMerkez   MelikgaziTescilli konutun rölövesi11 1985özel Nihat KarakayaBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi       636
5KAYSERİMerkez   MelikgaziTescilli yapının revize rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri573285Melikgazi BelediyesiKentselKayseri Büyükşehir Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      637
6KAYSERİMerkez   MelikgaziTescilli konutun rölövesi 26430,31Melikgazi BelediyesiKentselKayseri Büyükşehir Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      638
7KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Buhar Santrali Rölövesi 15911878Hazine  Kayseri İl Özel İdaresiBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
639
8KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Eğitim Binaları Rölövesi 15911878Hazine  Kayseri İl Özel İdaresiBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
640
9KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri Avan Projesi 15911878Hazine  Kayseri İl Özel İdaresiBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
641
10KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (1) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
642
11KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (5) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
643
12KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (6) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
644
13KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (7) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
645
14KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (3) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
646
15KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (9) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
647
16KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (11) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
648
17KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (13) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
649
18KAYSERİMERKEZ
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (14) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
650
19KAYSERİMerkez
Kocasinan
Sümer Bez Fabrikası Dış Vazife Evleri (16) nolu eve ait rölöve-restitüsyon projesi 33421Hazine Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüğüBüyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
651
20KAYSERİMerkez
Kocasinan
Tescilli konutun bulunduğu parselde kablo kanalı tesisi11515911981Hazine Kayseri ve civarı Elektrik Türk A.Ş.Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
652
21KAYSERİMerkez
Kocasinan
Tescilli Hasbekiçi Camii çeşmesinin yerinin değiştirilmesi919891Hasbekiçi Mahallesi Vakfı Kocasinan BelediyesiBüyükşehir Belediyesi                 Vakıflar Bölge Müdürlüğü   Müze Müdürlüğü
Kocasinan Belediyesi
653
Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)
Toplantı Tarihi ve saati : 14 Haziran 2013 Cuma
Saat
00:90

SNİLİİLÇESİKONUSUPAFTAADAPARSELMÜLKİYETSİT TÜRÜ ve
DERECESİ
NEREDEN GELDİĞİTEMSİLCİSİKARAR
 NO
1KAYSERİMerkez   MelikgaziAtatürk Evinde (Raşitoğlu Konağı) basit onarım152501Hazine  Kayseri Büyükşehir Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      654
2KAYSERİMerkez   MelikgaziHasinli Camii çevresinde drenaj çalışması501391Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge MüdürlüğüBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi   Vakıflar Bölge Müdürlüğü                   Müze Müdürlüğü655
3KAYSERİMerkez   MelikgaziTescilli konutta kazı ve temizlik çalışması 2572  Melikgazi BelediyesiBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi    Vakıflar Bölge Müdürlüğü  656
4KAYSERİMerkez   MelikgaziTescilli Çifteönü Camii ve çeşmesinin koruma alanında yeni yapılanma istemi   Melikgazi Belediyesi Melikgazi BelediyesiBüyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi    Vakıflar Bölge Müdürlüğü  657
5KAYSERİMelikgazi      Ağırnas KasabasıKentsel arkeolojik sit alanında bulunan tescilsiz konutta basit onarım2 833özelkentsel arkeolojik sitAğırnas BelediyesiAğırnas Belediyesi658
6KAYSERİİncesu1.Grup tescilli İstasyon binalarında tadilat94171TCDD 1.derece arkeolojikTCDDBüyükşehir Belediyesi                  İncesu Belediyesi659
7KAYSERİİncesu1.Grup tescilli İstasyon binası önüne andezit taşı döşenmesi 4171TCDD  1.derece arkeolojikTCDDBüyükşehir Belediyesi                  İncesu Belediyesi660
8KAYSERİMerkez                  TalasKonut                                                                   Tespit-Tescil19402Özelkentsel sitKayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporuBüyükşehir Belediyesi                 Talas Belediyesi661
9KAYSERİMerkez                  TalasTescilsiz taşınmazın Yıkımı istemi1810916Özelkentsel sitTalas Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi                 Talas Belediyesi662
10KAYSERİMerkez                  TalasKaya oyma güvercinlikler                               Tespit-Tescil    Öneri 2.derece ark.sit22.03.2013 gün ve 544 sayılı Kayseri Bölge Kurulu kararıBüyükşehir Belediyesi                 Talas Belediyesi              Müze Müdürlüğü663
11KAYSERİMerkez                  TalasKAİP'te yeni yapılanmaK37D07A1c15392Özel Talas Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi                 Talas Belediyesi664
12KAYSERİMerkez                  TalasTescilli yapının revize rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri 5571Talas Belediyesikentsel sitTalas Belediye BaşkanlığıBüyükşehir Belediyesi                 Talas Belediyesi665
13KAYSERİBünyan           Musaşeyh KöyüMusaşeyh Höyüğündeki kaçak kazı çukurlarının kapatılması 11061,62
63,74
özel1.derece ark.sitKayseri Valiliği                                              İl Kültür ve Turzim MüdürlüğüKayseri Valiliği                     Kayseri Müze Müdürlüğü666
14KAYSERİYeşilhisarTescilli Gar Binasının koruma alanında kalan taşınmazda basit onarım 461TCDD TCDD Bölge Kısım 26 ŞefliğiYeşilhisar Belediyesi667
15KAYSERİPınarbaşı        Pazarören KasabasıPazarören Mimarsinan Anadolu Öğretmen Lisesi Alanında Kanalizasyon Hattı Yapımı2,31263,64,65,68
74,75,76,87
90,91,92
Hazine Pazarören Belediye BaşkanlığıPazarören Belediyesi668
16KAYSERİPınarbaşı        Pazarören KasabasıIspıdın yeraltı şehri üzerinde bulunan GSM baz istasyonlarının kaldırılmasına yönelik uygulama 2833özel1.derece ark.sitKayseri Valiliği                                              İl Kültür ve Turzim MüdürlüğüPazarören Belediyesi                  Kayseri Müze Müdürlüğü669
17KAYSERİPınarbaşı     Uzunpınar Köyü    Uzunpınar Höyüğü ve tümülüsü Tespit-Tescil ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının Belirlenmesi 111123 Öneri 1.derece ark.sitPınarbaşı İlçe Jandarma KomutanlığıKayseri Valiliği                     Kayseri Müze Müdürlüğü670
18KAYSERİDeveliTescilli Askerlik Şubesi Lojman Binasının kalorifer kazanının değiştirilmesi 111915Hazine Askeralma Bölge BaşkanlığıDeveli Belediyesi671
19KAYSERİDeveliGereme Harabelerinin tescil bilgilerinin güncellenmesi 21121,122,123
1241,25,126
 1.derece ark.sitKayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporuKayseri Valiliği                     Kayseri Müze Müdürlüğü672
20KAYSERİTomarzaTescilli kilisede temizlik çalışması ve grup tayini 9881Tomarza Belediyesi Tomarza BelediyesiTomarza Belediyesi            Kayseri Müze Müdürlüğü673
21KAYSERİTomarzaYıkığınaltı kayaoyma mekanı Tespit-Tescil ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının belirlenmesi7620352 Öneri 1.derece ark.sitTomarza İlçe Jandarma KomutanlığıTomarza Belediyesi674
22KAYSERİYahyalı               Taşhan KöyüLovman Öreni Nekropolü ve tümülüsleri ile Taşhan Kaya Mezarı  Tespit-Tescil ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi 170 
119
140,141,142,143
144,145,220,200
204,205,136,135
133,134,120,134
 Öneri 1.derece ark.sitKayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporuKayseri Valiliği                     Kayseri Müze Müdürlüğü675
EK GÜNDEM
23KAYSERİMerkez   MelikgaziRölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Hizmet Binası ( Çalıka Konağı ) Kanalizasyon çalışması 4025723Hazine Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi      676

NOT:  Kurulumuzun 14 Haziran 2013 tarihinde yapacağı 50 nolu toplantı
            gündeminin (10) sırasında yer alan konular için Kurul Kararı
             gereği Kurul Üyeleri tarafından yerinde inceleme yapılması gerektiğinden 
             13.06.2013 tarihinde saat 14:00 da yerinde inceleme yapılacaktır.