KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

 Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Yıllara Göre Toplantı ve Karar Sayıları

Konya Kurul Toplantı ve Karar Sayıları.jpg