KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Yıllara Göre Toplantı ve Karar Sayıları

Konya Kurul 2021 Aralık Toplantı-Karar Sayıları.jpg