KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

2012 yılında 42 adet kurul toplantısı yapılmış, 802 adet konu değerlendirilmiştir. 
2013 yılında 32 adet kurul toplantısı yapılmış, 731 adet konu değerlendirilmiştir.
2014 yılında 28 adet kurul toplantısı yapılmış, 721 adet konu değerlendirilmiştir.
2015 yılında 38 adet kurul toplantısı yapılmış, 883 adet konu değerlendirilmiştir.
2016 yılında 31 adet kurul toplantısı yapılmış, 762 adet konu değerlendirilmiştir.
2018 yılında 32 adet kurul toplantısı yapılmış, 848 adet konu değerlendirilmiştir.

2016 yılı sonu itibari ile Konya ilinde; 802 adet sit alanı, 1687 adet kültür varlığı, Karaman ilinde 131 adet sit alanı, 405 adet kültür varlığı, Aksaray İlinde 169 adet sit alanı, 598 adet kültür varlığı bulunmaktadır.