KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Yıllara Göre Toplantı ve Karar Sayıları

konya toplantı karar sayısı.jpg