KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KONYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Şems mah. Vali İzzetbey cad. No:1 Karatay- KONYA
        ( Hizmet binamızda yapılan tadilat nedeniyle geçici olarak Sahipata mah. No:95 Meram-KONYA adersinde
bulunan Etnoğrafya Müzesi binasında hizmet vermekteyiz.)

Tel : 332. 350 93 19
Faks: 332. 352 03 08
Mail :kulturtabiat@ttmail.com
         konyakurul@kultur.gov.tr