KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

 
 
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulun tarafından tescili gerçekleştirilen sit alanları ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin tescil kararları, taşınmazların tescil edildiği tarihe göre aşağıda bulunan menüden sorgulanabilir.