KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KIRKLARELİ


* Kırklareli-Merkez-Yapraklı Mahallesi, 154 Ada, 12 Parsele Sehven Konulan Tescil Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin 09.01.2018 Tarih ve 4766 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Tellakzade Mahallesi, 417 Ada, 15 Parselde Bulunan Korugan Yapısının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 22.01.2018 Tarih ve 4776 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Büyük Mandıra Beldesi, Hürriyet Tümülüsünün Bulunduğu 3 Pafta, 205 Parselin İfraz Edilmesi ve Tescil Şerhine İlişkin 22.01.2018 Tarih ve 4779 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Hacı Hasan Mahallesi, 200 Ada, 120 Parselde Bulunan Korugan Yapısının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 22.01.2018 Tarih ve 4780 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Yeni Mahalle, 326 Ada, 13 Parselde Bulunan Taşınmaza (Atatürk İlkokulu) Sehven Konulan Tescil Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin 05.02.2018 Tarih ve 4835 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Küçükyayla Köyünde Bulunan Küçükyayla Manastırının Kadastral Bilgilerinin Düzeltilmesi ve Tescilinin Devamına İlişkin 05.02.2018 Tarih ve 4838 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Fevzi Çakmak-Gazikemal-Hacıhasan-Dindoğru Mahallerinde Bulunan, Ek Listede Belirtilen Tescilli Parsellerin Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4858 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Akpınar Köyü-Yoztarla Kalesinin 1/25000 Ölçekli Haritada Belirlenen Koordinatlı Sınırları İtibariyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilinin Devamına ve Madencilik Faaliyetinin Sit Alanı Dışına Çıkarılmasına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4862 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karacaibrahim Mahallesi,11 Ada, 13 Parselde Bulunan Taşınmazın Tescilinin Devamına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4867 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camikebir Mahallesi, 89 Ada, 27 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4868 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camikebir Mahallesi, 89 Ada, 24 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4869 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camikebir Mahallesi, 89 Ada, 25 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4870 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camikebir Mahallesi, 89 Ada, 26 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4871 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Koyunbaba-Kayalı Köyleri, Kayalı Höyüğünün 1/10000 Ölçekli Haritada Belirlenen Koordinatlı Sınırları İtibariyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilinin Devamına İlişkin 19.02.2018 Tarih ve 4864 Sayılı Karar

* Kırklareli-Demirköy-Sivriler Köyü, 101 Ada, 279 Parselde Bulunan Bezirgan Tepe Kalesinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.03.2018 Tarih ve 4917 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Ahmetçe Köyü, 119 Ada, 20 Parselde Bulunan Mezarlığın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.03.2018 Tarih ve 4915 Sayılı Karar

* Kırklareli-Demirköy-Hamdibey Mahallesi, 242 Ada, 55 Parselde Bulunan Fatih Dökümhanesi Mescidinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 27.03.2018 Tarih ve 4965 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-KıyıköyBeldesinde Bulunan Sur Duvarlarının Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 09.04.2018 Tarih ve 4983 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Eriklice Köyü, Eriklice Çayırlar Kalesinin 1/25000 Ölçekli Haritada Belirlenen Koordinatlı Sınırları İtibariyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilinin Devamına İlişkin 24.04.2018 Tarih ve 5053 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karacaibrahim Mahallesi, 587 Ada, 15, 105 ve 126 Parsellerde Bulunan Korugan A - B - C Yapılarının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 29.05.2018 Tarih ve 5120 Sayılı Karar

* Kırklareli-Kofçaz-Topçular Köyü, 101 Ada, 690 Parselde Bulunan Mezar Taşlarının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi İle Devletliağaç Deliklitaş Mezarlığının ve Tatlıpınar Eskiköy Mezarlığının Kadastral Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin 28.06.2018 Tarih ve 5200 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Evren Mahallesi, 172 Ada, 8 Parselde Bulunan Esma Hanım Çeşmesinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 03.09.2018 Tarih ve 5316 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 199 Ada, 12 Parselde Bulunan Şehbali Türbesi ve Mezarlığının Tescilinin Devamına İlişkin 03.09.2018 Tarih ve 5318 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Mehmet Akif Mahallesi, 237 Ada, 8 Parselde Bulunan Örtülü Çeşmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 03.09.2018 Tarih ve 5319 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Çakıllı Beldesi, 203 Ada, 4 Parselde Bulunan Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı İle Tavşandere Su Yolu Kalıntılarının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 26.09.2018 Tarih ve 5381 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Erenler Köyü, 121 Parselde Bulunan Binbiroklu Ahmetbey Türbesinin Tescilinin Devamına, Grup Tayininin Yapılmasına ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 08.10.2018 Tarih ve 5422 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Çakıllı Beldesi, 205 Ada, 1 Parselde Bulunan Su Kanalı Kalıntısının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 22.10.2018 Tarih ve 5450 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Yayla Mahallesi, 151 Ada, 10 Parselde Bulunan Taşınmazın Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 26.11.2018 Tarih ve 5500 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgazda Bulunan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 26.11.2018 Tarih ve 5503 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Sinanlı Köyünde Bulunan Sinanlı Çeşmesinin Kadastral Bilgilerinin Düzeltilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 10.12.2018 Tarih ve 5557 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vizede Bulunan 17 Adet Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılması İle 155 Ada, 28 Parsel; 245 Ada, 9 Parsel; 376 Ada, 3 ve 9 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 10.12.2018 Tarih ve 5561 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pehlivanköy, 43 Ada, 1 Parselde Bulunan Merkez Caminin Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 10.12.2018 Tarih ve 5562 Sayılı Karar