KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2019

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi, 17 pafta, 303 ada, 7 parselde yer alan iki adet yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 07/02/2019 tarih ve 4672 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 22/05/2019)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi, 2 pafta, 219 parselde yer alan mezar taşlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 07/03/2019 tarih ve 4718 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 22/05/2019)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 35 pafta, 120 ada, 6 parselde yer alan ahşap yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 11/04/2019 tarih ve 4804 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 22/05/2019)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 31 pafta, 210 ada, 22 parselde yer alan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 09/05/2019 tarih ve 4872 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 22/05/2019)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 33 pafta, 199 ada, 13 parsel, Sinanpaşa Mahallesi, 16 pafta, 283 ada, 49 ve 50 parseller, Yıldız Mahallesi, 65 pafta, 511 ada, 19 parsel, Cihannüma Mahallesi, 52 pafta, 271 ada, 63 parsellerde yer alan binaların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 09/05/2019 tarih ve 4877 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 22/05/2019)

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Kilyos Mahallesi, 905 ada, 2 parselde yer alan Motorhane, Müdür Evi, Revir, Koğuş, Rokethane, Köşk Binası, Garaj, Çeşme yapılarının korunması gerekli kültür varlığı oalrak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 20/06/2019 tarih ve 4932 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 28/06/2019)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mahallesi, 1 pafta, 9 ve 10 parselde yer alan korugan yapılarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 24/06/2019 tarih ve 4935 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 28/06/2019)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 12 pafta, 1212 ada, 75 parseldeki ahşap bina ve tulumbası olan kuyunun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 09.07.2019 tarih ve 4976 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 25.07.2019)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 47 pafta, 350 ada, 16, 18 ve 46 parseller ile 333 ada, 3 ve 28 parseller, 331 ada 11 parsel, 330 ada 23 parselin, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 350 ada 17, 19, 20, 21 parseller ile 333 ada 2 parselin korunma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 09/07/2019 tarih ve 4978 sayılı kararı. (Yayım Tarihi:14/10/2019)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 3 pafta, 164 ada, 4 parseldeki binanın korunmaı gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.10.2019 tarih ve 5152 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2019)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 22 pafta, 43 ada, 21 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 5162 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2019).

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 22 pafta, 43 ada, 22 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 5163 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2019).

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 22 pafta, 43 ada, 23 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 5164 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2019).

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, 28 pafta, 312 ada, 15 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2019 tarih ve 5170 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2019).

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 244 ada, 2,7,8,100,123 parsellerdeki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binaların korunma alanının 61 pafta, 244 ada, 1,3,4,5,6,37,106,108,122 parseller ile 1796 ada, 115 parsel, 62 pafta, 245 ada, 60,37 parsel ve 62 pafta, 253 ada, 25 parseli kapsayacak şekilde belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 5193 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2019)