KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2019

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 570 ada 26-31-32 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 614 ada 14 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 2077 ada 1 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 838 ada 23 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 666 ada 8 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 666 ada 4 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 666 ada 2 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 666 ada 48 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 666 ada 1 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 989 ada 120 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 932 ada 21 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 1165 ada 60 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 570 ada 26-31-32 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 2077 ada 1 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 838 ada 23 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 989 ada 120 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 68 ada 4-5-19-20 sayılı parsellere ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1243 ada 29 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 848 ada 20 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 1072 ada 4 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1044 ada 4 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 531 ada 10 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 1165 ada 60 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 284 ada 58 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 68 ada 19 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1905 ada 218 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1243 ada 29 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 1109 ada 9 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 3113 ada 1 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 37 ada 39 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 357 ada 10 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 447 ada 21 sayılı parsele ilişkin Kurul kararı