KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 72 pafta, 1291 ada (E:114), 5 parseldeki duvarın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 5318 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 09.01.2020)
 

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 57 pafta, 230 ada 16 parselde yer alan Osman Reis Camii Haziresininin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/12/2019 tarih ve 5316 sayılı kararı (Yayım Tarihi:09/01/2020)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 53 pafta, 366 ada, 1 parselde yer alan Neslişah Sultan Cami Haziresinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 5315 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 09.01.2020)  

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 8 pafta, 33 ada, 108 parseldeki yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/01/2020 tarih ve 5340 sayılı kararı. (Yayım Tarihi:09/03/2020)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 53 pafta, 368 ada, 6 parseldeki Kürkçübaşı Camii Haziresinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/01/2020 tarih ve 5356 sayılı kararı. (Yayım Tarihi:09/03/2020)

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 4 pafta, 74 ada, 6 parseldeki Ali Pertek Camii Haziresinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/01/2020 tarih ve 5358 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:09/03/2020)