KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 253 ada 2 parseldeki kuyunun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2020 tarih ve 5896 sayılı kararı (Yayım Tarihi:04/12/2020)
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 635 ada 5 parseldeki yapının korunması gerekli kültür valığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 13/11/2020 tarih ve 5909 sayılı kararı (Yayım Tarihi:04/12/2020)
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 209 ada 5 parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2020 tarih ve 5893 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:04/12/2020) 
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 209 ada 6 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2020 tarih ve 5894 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:04/12/2020)