KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ARALIK

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çamlıçatak Köyü, kadastro harici alanda yer alan köprünün tesciline ilişkin 26.12.2019 tarih ve 2667 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf
Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesi, 223 ada 9-79-80 parseldeki şehitliğin yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.12.2019 tarih ve 2666 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf
Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü, 123 ada 4 parseldeki şehitliğin yapı grubunun belirlenmesi, tapu bilgilerinin ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.12.2019 tarih ve 2665 sayılı Kurul ka.pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 196 ada 3 parseldeki taşınmazın yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.12.2019 tarih ve 2683 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Belencik Köyü, 137 ada 97 parseldeki kalenin çevresinin I. Derece Arkeolojik Sit ilanına ilişkin 26.12.2019 tarih ve 2670 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 329 ada 50 parseldeki taşınmazın yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 09.12.2019 tarih ve 2660 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 24 ada 2-3-4 parsellerdeki yapının tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 09.12.2019 tarih ve 2663 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 350 ada 10 parseldeki yapının tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 09.12.2019 tarih ve 2662 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf