KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ARALIK AYI KARARLARI

Bartın Merkez Kemerköprü Mahallesi 110 ada 11 parsel.12.12.2019 tarih ve 5732 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 159 ada, 1 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5759 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 159 ada, 2 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5760 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 160 ada, 5 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5771 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 163 ada, 2 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5761 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 163 ada, 4 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5772 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 163 ada, 5 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5762 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 165 ada, 4 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5763 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaköseler Köyü, 176 ada, 1 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5764 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaöte Köyü, 113 ada, 2 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5765 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaöte Köyü, 113 ada, 3 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5766 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaöte Köyü, 113 ada, 4 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5767 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaöte Köyü, 113 ada, 5 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5768 sayılı karar.
Karabük, Safranbolu, Kuzyakaöte Köyü, 113 ada, 6 ve 5 parseldeki yapının tesciline ilişkin 27.12.2019 tarih ve 5769 sayılı karar.
Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Çayır ve Kışla Köylerinde yer su kanallarının Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 gün ve 5775 sayılı kararı ile tescili.
Bartın İli Ulus İlçesi Eldeş köyü 184 ada 2 parselde yer alan taşınmazın tescilli hk. KKVKBK nun 11.12.2019 tarih ve 5697 sayılı kararı.
Karabük İli Safranbolu İlçe Barış Mh. 192 ada 1 parsel ile 191 ada 8 parselde yer alan tescilli taşınmazların koruma alanı hk. KKVKBK nun 11.12.2019 tarih ve 5721 sayılı kararı.