KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KASIM AYI KARARLARI

Zonguldak Ereğli İlçesi Akarca Mah. 243 ada 10 parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanı belirlenmesi

Zonguldak Ereğli İlçesi Orhanlar mah. 181 ada 11 parsel ile 223 ada 4 parseldeki tescilli taşınmazların koruma alanının belirlenmesi

Karabük İli, Yenice İlçesi, Esen Köyü, 101 ada 2 parseldeki yapı kalıntısının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili konu alan 27.11.2020 gün ve 6432 sayılı karar

Karabük İli, Yenice İlçesi, Tır Köyü, 221 ada 1 parselde yer alan mezar ve kilisenin 1. derece arkeolojik sit alanı olarka tescili 27.11.2020 tarih ve 6433 sayılı karar

Karabük İli, Yenice İlçesi, Yortan Beldesi, Dere Mahallesi 105 ada 1 ve 152 ada 19 parseldeki kilise ve Nodullar Köyü 101 ada 1 parseldeki tümülüsün 27.11.2020 gün ve 6431 sayılı karar

Karabük Merkez İlçesi, Bolkuş Köyü, 101 ada 1 parseldeki kültür varlığının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili konu alan 27.11.2020 gün ve 6429 sayılı karar 

Karabük yenice ilçesi, Satuk Köyü, 101 ada 1 parselde yer alan mağaranın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilini konu alan 27.11.2020 gün ve 6430 sayılı karar

Bartın, Merkez, Çaybükü Köyü, 111 ada, 202 parseldeki değirmenin tesciline ilişkin 25.11.2020 tarih ve 6389 sayılı karar