KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Ayazağa mahallesi, 2 pafta, 11 ada, 49 parselin korunması gerekli kültür varlığı olarak teswcil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2020 tarih ve 5951 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 06.01.2021)
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 896 da 1 parsel, 957 ada 3 parsel, 849 ada 1 parsel, 849 ada 2 parsel, 849 ada 57 parsel, 849 ada 59 parsel, 849 ada 60 parsel, 849 ada 61 parselde yer alan duvar kalıntılarının bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/01/2021 tarih ve 6002 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:13/01/2021)
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı mahallesi, 6 pafta, 45 ada, 39 parselde bulunan kuyunun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.01.2021 tarih ve 6019 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 18.01.2021
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 71 pafta, 124 ada 18 parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/01/2021 tarih ve 6015 sayılı kararı. (Yayım Tarihi:25/01/2021)