KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Temmuz

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Beşkarış Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Beşkarış Höyüğünün Sit Derecesinin Yeniden Değerlendirilmesi İstemine İlişkin 20.07.2020 Tarih ve 5783 Sayılı Karar

Kütahya İli, Hisarcık İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (353 Ada, 2 Parsel) II. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5794 Sayılı Karar

Uşak İli, Eşme İlçesi, Kemer Köyünde Tespit Edilen Çıplak Tepe Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5797 Sayılı Karar

Uşak İli, Eşme İlçesi, Armutlu Köyünde Yer Alan Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait II. Grup Yapı Olarak Tescillenen Çeşmeye Yönelik Hazırlanan Koruma Alanının Onaylanmasına İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5800 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (163 Ada, 7 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5803 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (610 Ada, 17 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5804 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (613 Ada, 4 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5805 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Işık Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (571 Ada, 5 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5806 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Servi Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait (32 Pafta, 82 Ada, 293 Parsel) Parselde Kayıtlı, Tescilli Bitişiği Taşınmaza Yönelik Hazırlanan Revize Yeni Yapılanma Projesinin ve Uygulama Sonucunun Değerlendirilmesi İstemine İlişkin 21.07.2020 Tarih ve 5814 Sayılı Karar