KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

NİSAN

Afyonkarahisar İli, Merkez, Susuz Beldesi ile İscehisar İlçesi, Çalışlar Köyü sınırları içinde kalan Güzelim Tepe Mevkii'nde yer alan siperlerin Tarihi Sit olarak tesciline ilişkin 26.04.2020 tarihli ve 8679 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Bucak Mahallesi, Merkez Ulu Cami'nin Koruma Grubunun belirlenmesine ilişkin 07.04.2021 tarihli ve 9528 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Göynük Köyü'nde, tapunun 2941 parselinde yer alan, Dudu Nene Hatun Mezarının kültür varlığı olarak tesciline ilişkin 07.04.2021 tarihli ve 9543 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Uluköy Köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın " Küçükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti" adıyla tesciline ilişkin 07.04.2021 tarihli ve 9549 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Baş Mahallesi, 181 ada 7-8 parselde kayıtlı Mezarlığın  II. (İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 07.04.2021 tarihli ve 9539 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Şuhut ilçesi, Yalı Mahallesinde ve tapunun 166 ada, 57 parselinde kayıtlı taşınmazın güneybatı ucunda tespit edilen ve korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan 2 (iki) adet khamosorion tipi mezar yapısının 11. (İki) grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescili hakkında 07.04.2021 tarihli ve 9538 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Doğankaya Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen siperlerin tescil edilmesine ilişkin 09.04.2021 tarihli ve 9586 sayılı Kurul Kararı

(Çift Dosya) Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Baş Mahallesi, 181 ada 7-8 parselde kayıtlı Mezarlığın  II. (İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 07.04.2021 tarihli ve 9539 sayılı Kurul Kararı 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Tepeköy Köyü civarında yer .alan Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış siper hatlarının tescillenmesi hakkında 08.04.2021 tarihli ve 9562 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Mahmudiye ilçesi, Çal Mahallesi'nde ve tapunun 192 ada 3 numaralı parselinde kayıtlı Hara Binasının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline ilişkin 08.04.2021 tarihli ve 9563 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Doğankaya ve Karapazar  Mahalleleri içerisinde bulunan Akören Mevkii Tarihi Sit Alanı'nın tescili hakkında 09.04.2021 tarihli ve 9587 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Muratça Köyü sınırları içerisinde bulunan alanın  "Antik Yol Arkeolojik Alanı " adıyla I. (Bir) Derece Arkeeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 07.04.2021 tarihli ve 9521 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Tabaklar Köyü'nde, tespit edilen alanın korunması gerekli kültür varlıklarından olması nedeniyle "Tabaklar Tarihi Siperleri Tarihi Siti" adıyla tarihi sit olarak tesciline ilişkin  07.04.2021 tarihli ve 9550 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar fli-,.Merkez, Tacahmet Mahallesinde,495 ada, 5 parselde tescilli yapının yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 30.04.2021-9605 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Merkez, Alcalı, Kozluca ve Bostanlı Köyleri ile İscehisar İlçesi, Doğanlar ve Alanyurt Köyü civarında yer alan Milli Mücadele Dönemi (Kurtuluş Savaşı) yıllarına ait siperlerin bulunduğu tescilli Bostanlı Siperleri Tarihi Siti ilişkin 30.04.2021-9603 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Yörükkaracaören Köyünde yer alan, tapunun 101 ada 127 parselinde kayıtlı,Yörükkaracaören Köyü Camiine ilişkin 07.04.2021 - 9542 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Nuh Köyü sınırları içerisinde yer alan I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli Kocadere Nekropolü'ne ilişkin 07.04.2021 - 9548 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Arifıye Mahallesi 'nde ve tapunun 12980 ada, 1 parselinde kayıtlı tescilli Garanti Bankası Hizmet Binası'na ilişkin 09.04.2021 - 9582 tarih ve sayılı Kurul Kararı