KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi, 192 Ada 9 Parselde Kayıtlı Konutun 2. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8240 Sayılı Karar

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca Köyü, 115 Ada 12 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Fekiye Teyran Zaviyesi'nin Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8255 Sayılı Karar

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi, 130 Ada 1 ve 66 Parsellerde Kayıtlı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Sultan Memduh Sarnıçları'nın Parsel Şerhinin Düzeltilmesine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8257 Sayılı Karar

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca Köyü, 115 Ada 8 Parsel ile 115 Ada 12 Parsellerde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Fekiye Teyran Camii ve Zaviyesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8256 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 197 Ada 20 Parselde Kayıtlı Çeşme Hanı'nın 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8247 Sayılı Karar

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca Köyü, 115 Ada 23 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Türbe (Kubbe-i Berzerçio) ve Mezarlığı'nın Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8253 Sayılı Karar

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca Köyü, 115 Ada 8 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Fekiye Teyran Camii'nin Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8254 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Karamusa Mahallesi, 36 Parselde Kayıtlı Tescilli Kaya Mezarı'nın Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8248 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez, Rızaiye Mahallesi, İzzetpaşa Mevkii, 147 Ada 26 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli İzzetpaşa Camii ile Tescilsiz 147 Ada 27 Parselin Tevhid İşlemine İlişkin 21.04.2021 Tarih ve 8249 Sayılı Karar