KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

HAZİRAN

-Ardahan İli, Damal İlçesi, Otağlı Köyü, 115 ada 32 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3224 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Posof İlçesi, Söğütlükaya Köyü, 104 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3225 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Merkez İlçesi, Ardıçdere Köyü, 101 ada 27 parseldeki kalenin tescil edilmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3221 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Merkez İlçesi, Çetinsu Köyü, 175 ada 2 parseldeki taşınmazın koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3223 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Merkez İlçesi, Çetinsu Köyü, 175 ada 3 parseldeki taşınmazın koruma alanı ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3222 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Posof İlçesi, Arvutveren Köyü, 111 ada 24,30 parseldeki sit alanının sayısallaştırılmasına ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3227 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Posof İlçesi, Kumlugöz Köyü, 101 ada 31-32-33-34-49 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırılamasına ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3228 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Posof İlçesi, Özbaşı Köyü, 126 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3226 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Akyaka İlçesi, İstasyon Mahalelsi, 101 ada 97 parseldeki yapının tapu bilgilerinin ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3230 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Akyaka İlçesi, İstasyon Mahallesi, 118 ada 21 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3232 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Akyaka İlçesi, Kalkankale Köyü, 108 ada 31-33 parseldeki yapının koruma alanı ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3231 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Arpaçay İlçesi, Tomarlı Köyü, 2529 parseldeki taşınmazın tescil edilemsine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3233 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Digor İlçesi, Kilittaşı Köyü, 124ada 15 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3237 sayılı Kurul kararı.pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi, Çamuşlu Köyü, 107 ada 65 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3238 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Selim İlçesi, Koyunyurdu Köyü, 107 ada 56 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3234 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Selim İlçesi, Koyunyurdu Köyü, 163 ada 33 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.06.2021 tarih ve 3235 sayılı Kurul kararı ve eki pdf