KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

TEMMUZ

-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Beyrehatun Köyünde yer alan köprünün koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3264 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Eşmepınar Köyünde yer alan 119 ada 17 parseldeki mezarlığın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3267 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Gölbelen Köyünde yer alan 114 ada 1 parseldeki caminin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3269 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Kaşlıkaya Köyünde yer alan 111 ada 19 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3270 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Kuzukaya Köyünde yer alan 103 ada 67 parseldeki mezarlığın koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3268 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Öncül Köyünde yer alan 141 ada 11 parseldeki yapının koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3265 sayılı Kurul kararı.pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi,Akçakale Köyünde Akçakale Adasının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3266 sayılı Kurul kararı.pdf
-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Hasköy'de yer alan köprünün koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3271 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Cıyrıklı Köyünde yer alan 105 ada 1 parseldeki mezarlığın koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3261 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Arpaçay İlçesi, Taşköprü Köyünde yer alan 131 ada 22 parseldeki taşınmazın koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3281 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Kağızman İlçesi, Kuruyayla Köyünde yer alan 107 ada 19 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil eidlmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3279 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Hamamlı Köyünde yer alan 162 ada 1 parseldeki şehitliğin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3274 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesinde yer alan 591 ada 2 parseldeki şehitliğin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3278 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kurbançayır Köyünde yer alan 113 ada 79 parseldeki yapının koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3276 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Süngütaş Köyünde yer alan 108 ada 154 parseldeki kalenin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3272 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yayıklı Köyünde yer alan kadastro harici alandaki şehitliğin yapı grubu ile koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 14.07.2021 tarih ve 3257 sayılı Kurul kararı.pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yenigazi Köyünde yer alan 133 ada 188 parseldeki şehitliğin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3273 sayılı Kurul karar ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yeniköy'de yer alan 122 ada 1 parseldeki yapının koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 14.07.2021 tarih ve 3255 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yeniköyde yer alan 182 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.07.2021 tarih ve 3275 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi,KArarurgan Köyünde yer alan 183 ada 5 parseldeki yapının koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 14.07.2021 tarih ve 3256 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi,Yayıklı Köyünde yer alan 190 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubnun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 14.07.2021 tarih ve 3258 sayılı Kurul kararı ve eki pdf