KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KASIM

-Ardahan İli, Hanak İlçesi, Ortakent Mahallesi, 210 ada 152 parseldeki sit alanın sayısallaştırması ile sit fişinin güncellenmesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3408 sayılı kararı ve eki pdf

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Hasköyde yer alan 101 ada 340 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3410 sayılı kararı ve eki pdf

-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Hakmehmet Köyü, 132 ada 15 parseldeki taşınmazın yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellemesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3405 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Kağızman İlçesi, Tunçkaya Köyü, 107 ada 18 parseldeki taşınmazın yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenme ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3413 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Üçbölük Köyü, 112 ada 1 parseldeki taşınmazın tescil edilmesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3416 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Ani Köyü, 867 parseldekisurların yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3417 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Asboğu Köyü, 111 ada 40 parseldeki taşınmazın yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenme ilişkin 25.11.2021 tarih ve 3412 sayılı kararı ve eki pdf