KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Aralık

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 74 pafta, 684 ada, 5 (eski 2) sayılı parseldeki Aziziye Camii’nin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine,koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/12/2021 tarih ve 6724 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 70 pafta, 705 ada, 33 parseldeki binanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/12/2021 tarih ve 6748 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 68 pafta, 316 ada, 3 parselde yer alan müştemilat yapısının 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/12/2021 tarih ve 6760 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada 19 parsel ile 1581 ada 1 parsel arasında kadastral boşluktaki tonozlu yapının 2863 sayılı yasanın 6. maddesindeki nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/12/2021 tarih ve 6756 sayılı kararı.