KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

Kurulumuzun faaliyete geçtiği 2011 yılından 2022 yılı Ocak ayına kadar yapılan toplantı ve alınan karar sayıları aşağıda sıralanmaktadır.

                  Toplantı     Karar

• 2011             60           948
• 2012             64           817 
• 2013             59         1130
• 2014             62           905
• 2015             62           955
• 2016             69         1331
• 2017             52           581
• 2018             44           494
• 2019             52           672
• 2020             39           678
• 2021             43           915
• 2022             58           1984
• 2023             57           2013