KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Genel Bilgiler

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müdürlüğü

Kurul görev alanında kalan Fatih ve Zeytinburnu İlçelerine ait koruma kararları;
• 1951-1983 yıllarında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
• 1983-1988 yıllarında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu
• 1988-2003 yıllarında İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
• 2003-2005 yıllarında İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
• 2005-2011 yıllarında İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
• 2011 yılı Ağustos ayından itibaren İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınmıştır.

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu toplantıları İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde, şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi'nin bulunduğu alanda yer alan eski bir sıbyan mektebi olan taş binada yapılmıştır. İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları toplantıları, Fatih, Süleymaniye'de bulunan Kayserili Ahmet Paşa Konağı'nda yapılmıştır. Kurulumuz kısa bir süre Süleymaniye'de bulunan ahşap konakta hizmet vermiş olup, 2006 yılı ikinci yarısından itibaren Fatih, Sirkeci'de bulunan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Alman orijinli Orosdi-Back mağazalar zincirinin bir şubesi olarak kullanılan, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başına tarihlenen, kâgir binada hizmet vermiş olup, 2021 yılı itibari ile yeni binasında hizmet vermektedir.

2005 yılına kadar Fatih, Beyoğlu, Eyüp, Eminönü, Kâğıthane, Bağcılar, Esenler, Bakırköy, Şişli, Bahçelievler ilçeleri ve Göktürk beldesi görev alanında kalmakta iken bu yıldan sonra, İstanbul'daki Kurul sayısının 6'ya çıkartılmasıyla, görev alanı Fatih ve Zeytinburnu ilçeleri ile sınırlanmıştır. 23.08.2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kurulmasından sonra, Zeytinburnu ve Fatih ilçe sınırları içerisinde kalan belirli alanların Bakanlar Kurulu kararı alınarak Yenileme Alanı ilan edilmesiyle, bu bölgelerdeki karar alma yetkisi ilgili Koruma Bölge Kuruluna geçmiştir. Son olarak Bakanlık Makamının 10.06.2021 tarih ve 1405195 sayılı onayı ile Fatih (Yenileme Alanları dahil) + Zeytinburnu (Yenileme Alanları dahil)bu bölgelerdeki karar alma yetkisi yeniden  İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na devredilmiştir.

Kurulumuz görev alanında yer alan Fatih ilçesinin tamamı sit alanıdır. Kentsel tarihi, kentsel arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanından meydana gelmektedir. Yine görev alanında yer alan Zeytinburnu İlçesi "Sur Tecrit Bandı"nda yer alan taşınmazlar için karar alma yetkisi bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz bünyesinde 26 raportör ( 10 mimar, 6 şehir plancısı, 4 arkeolog,  2 Harita Mühendisi, 2 sanat tarihçisi, 1 harita teknikeri) ve 5 idari personel (1 müdür, 2 bilgisayar işletmeni, 4 işçi)  görev yapmaktadır.  

Kurulumuzun faaliyete geçtiği 2011 yılından 2021 yılı Ocak ayına kadar yapılan toplantı ve alınan karar sayıları aşağıda sıralanmaktadır.

                  Toplantı     Karar

• 2011             60           948
• 2012             64           817 
• 2013             59         1130
• 2014             62           905
• 2015             62           955
• 2016             69         1331
• 
2017             52           581
• 2018             44           494
• 2019             52           672
• 2020             39           678