KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Kamışlar Mahallesinde bulunan arkeolojik sit alanının değiştirilmesine ilişkin 23.02.2022 tarih ve 13166 sayılı karar
Aydın İli, Karacasu İlçesi, Ören (Yeşilköy) Mahallesi tapulanma harici adanın arkeolojik sit tesciline ilişkin 23.02.2022 tarih ve 13146 sayılı karar
Aydın İli, Karacasu İlçesi, Çamarası Mahallesi 132 ada 1 parselde bulunan taşınmazın arkeolojik sit tesciline ilişkin 23.02.2022 tarih ve 13145 sayılı karar
Aydın İli, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi 805 parselde bulunan Dedebaşı Mezarlığının tescil edilmesine ilişkin 23.02.2022 tarih ve 13144 sayılı karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi 3722 ada 2 parselde kayıtlı yapının kotunma alanının belirlenmesine ilişjkin 24.02.2022 tarih ve 13216 sayılı karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yücebağ Mahallesi, 432 ada 11, 12 ve 18 parseller kayıtlı yapının korunma alanının belirlenmesine ilişkin 24.02.2022 tarih ve 13215 sayılı karar
Aydın İli, Germencik İlçesi, Yedieylül Mahallesi 21 ada 1 parselde bulunan yapının tesciline ilişkin 24.02.2022 tarih ve 13196 sayılı karar
Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 549 ada 7-22 parselleri arasında kayıtlı taşınmazların arkeolojik sit tecsiline ilişkin 23.02.2022 tarih ve 13185 sayılı karar