KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

5-Mayıs Ayı Tescil Kararları

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Azizli Mahallesi, 111 ada 9 parsel, 111 ada 10, 38, 39, 40 , 111 ada 8, 34 parseller ve Tapulama Harici alanda Tescil 18.05.2022-14867 sayılı Karar(01.02.1222).pdf

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 562 ve 563 nolu parsellerde Tescil 18.05.2022-14871 ayılı Karar(01.18.522).pdf

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi,145 ada 12, 13 ve 145 ada 15 nolu parsellerde Tescil 18.05.2022-14872 sayılı Karar(01.18.523).pdf

Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik Mahallesi, 650 parselde İncirlik Gar Binası ve Umumi Tuvaletin Tescili 18.05.2022-14873 sayılı Karar(01.18.524).pdf

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Yakapınar (Misis) Mahallesi(tapuda Yüreğir olarak kayıtlı) 79 parselde Yakapınar Gar Binası, Umumi Tuvalet ve Lojman Binasının Tescili 18.05.2022-14868 sayılı Karar.pdf

Adana İli, Seyhan İlçesi Büyükçıldırım Mahallesi 13534 ada 1 parsel ve 13555 ada 1 parseller üzerinde bulunan 1. Derece kaldırılıp, 3. Derece şerh Konulması 18.05.2022-14884 sayılı Karar(01.00.648).p

Adana İli, Seyhan İlçesi, Cemalpaşa ve Reşatbey Mahalleleri ile Yüreğir İlçesi, Karşıyaka ve Köprülü Mahallelerinde yer alan Seyhan Tren Köprüsünün Tescili 18.05.2022-14886 sayılı Karar(01.00.981).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Işıklı Mahallesi, Tapulama Harici Alanda tespit edilen kültür varlıklarının Tescili 16.05.2022-14839 sayılı Karar.pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Ovacık Mahallesi 1692 parsel ve 1876 parselde tespit edilen sarnıç ve işliğin Tescili 16.05.2022-14837 sayılı Karar(33.05.2977).pdf