KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

AĞUSTOS

3614-Kars İli, Akyaka İlçesi, Boyuntaş Köyü, 158 ada 1 parsele kayıtlı taşınmaza dair alınan 25.08.2022 tarih ve 3614 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf.+kroki.pdf

-3615-Kars İli, Akyaka İlçesi, Şahnalar Köyü’ndeki kadastro harici alanda yer alan köprüye dair alınan 25.08.2022 tarih ve 3615 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf +Kroki.pdf

-3617-Kars Merkez Koruma Amaçlı İmar Planına tadilatına dair alınan 25.08.2022 tarih ve 3517 sayılı Kurul kararı..pdf

-3627-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Samanbeyli Köyündeki I.Derece Arkeolojik Sit alanına dair alınan 26.08.2022 tarih ve 3627 sayılı karar ve ekleri.pdf+kroki.pdf

-3628-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çalabaş Köyündeki I.Derece Arkeolojik alanına dair alınan 26.08.2022 tarih ve 3628 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf+kroki.pdf

-3629-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü’ndeki I. Derece Arkeolojik sit alanına dair alınan 26.08.2022 tarih ve 3629 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf+Kroki.pdf

-3630-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü’ndeki I. Derece Arkeolojik sit alanına dair alınan 26.08.2022 tarih ve 3630 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf+Kroki.pdf

-3631-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü, 108 ada 20 parsele dair alınan 26.08.2022 tarih ve 3631 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf+kroki.pdf

-3632-Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü’ndeki I. Derece Arkeolojik sit alanına dair alınan 26.08.2022 tarih ve 3632 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf+Kroki.pdf