KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, 51 pafta, 496 ada, 1 parsel ile 50 pafta, 276 ada, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller ve 50 pafta, 261 ada, 4, 47, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27 28, 44, 46, 34 parsellerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapıların korunma alanının; 50 pafta, 262 ada, 13 parsel, 50 pafta, 277 ada 17 ve 29 parsel, 50 pafta, 261 ada, 2, 3, 48, 31, 26, 42, 22, 14, 43, 45, 9, 8 parseller ve 50 pafta, 276 ada, 1, 33, 31, 40, 10, 11, 12, 13, 39, 38, 24, 23, 36, 35 parselleri kapsayacak şekilde belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/11/2022 tarih ve 7632 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pa,244 ada 45 ve 46 parseldeki tescilli binaların korunma alanının 24 ada 47, 114, 127 parselleri kapsayacak şekilde belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/11/2022 tarih ve 7683 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 519 ada 5 parseldeki tescilli binanın korunma alanının 519 ada 2,3,4,8 parseller ile 518 ada 2 parseli kapsayacak şekilde belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/11/2022 tarih ve 7684 sayılı kararı.