KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi, 892 Ada 20 Parselde Kayıtlı Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin I. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9642 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Alipınar Mahallesi, 428, 429, 448 Parsellerde Kayıtlı Tescilli Bağevi'nin Tescilinin Güncellenmesi, Yapı Grubunun ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9658 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Sinanköy Mahallesi, Zilek Demir Yolu Köprüsü'nün I. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9673 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Mescit Mahallesi, 104 Ada 16 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9674 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Camiisuk Mahallesi, 137 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9675 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Caferan Mahallesi, 119 Ada 5 Parselde Kayıtlı Caferan Kaya Mezarı'nın I. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9679 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Şeyh Şeraffetin Mahallesi, 346 Ada 3 Parselde Kayıtlı Şeyh Şerafettin Kaya Konutu'nun Korunma Alanı Sınırlarının Belirlenmesi, Tescil Kaydı ve Parsel Bilgilerinin Güncellenmesine İlişkin 28.11.2022 Tarih ve 9680 Sayılı Karar

Batman İli, Gercüş İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 127 Ada 3 Parselde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 29.11.2022 Tarih ve 9682 Sayılı Karar

Batman İli, Beşiri İlçesi, Ayrancı (Deyrakira) Köyü, 3 Parselde Kayıtlı I. Grup Yapı Olarak Tescilli Mor Kuryakos Manastırı’nın Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 29.11.2022 Tarih ve 9684 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi, 349 Ada 60 Parselde Kayıtlı I. Grup Yapı Olarak Tescilli Tarihi Palu Köprüsü'nün Korunma Alanının Sayısallaştırılması ve Güncelleştirilmesine İlişkin 29.11.2022 Tarih ve 9695 Sayılı Karar