KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

MART AYI 2023

 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 569 ada, 2 parseldeki Okulun koruma grubunun yeniden belirlenmesine yönelik alınan 27.03.2023 tarih ve 5792 sayılı kurul kararı.

 Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 321 ada, 140 parseldeki Şehitlik Anıtını tesciline yönelik alınan 27.03.2023 tarih ve 5798 sayılı kurul kararı.

 Erzurum İli, Oltu İlçesi, Kaleboğazı Mahallesi, 0 ada, 1155 parseldeki Şehitlik Anıtının tesciline yönelik alınan 27.03.2023 tarih ve 5800 sayılı kurul kararı.

 Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Karasu Mahallesi, 102 ada, 6 parseldeki Şehitlik Anıtının tesciline yönelik alınan 27.03.2023 tarih ve 5802 sayılı kurul kararı.

 Bayburt ili, Merkez İlçesi, Taht Köyündeki Taht Höyüğün arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 28.08.2023 tarih ve 5808 sayılı kurul kararı.

 Erzincan İli, Kemah İlçesi, Çarşı Mahallesi, 196 ada, 25 parseldeki Kemah Kalesinin sit sınırlarının güncellenmesine yönelik alınan 28.03.2023 tarih ve 5816 sayılı kurul kararı.

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez(Adakale) Mahallesi, 196 ada, 1 parselde (Eski 72-81)Kilise Kalıntısının tesciline yönelik alınan 28.03.2023 tarih ve 5818 sayılı kurul kararı.

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez (Adakale) Mahallesi, 196 ada, 38 parseldeki Sur Kalıntısının tesciline yönelik alınan 28.03.2023 tarih ve 5819 sayılı kurul kararı.pdf