KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK AYI 2024


 Bayburt İli, Merkez İlçesi, Sırakayalar Köyü, 101 ada, 415 parseldeki yapı kalıntısının sit olarak tesciline yönelik alınan 29.01.2024 tarih ve 6265 sayılı kurul kararı

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Gökçedere Beldesi, Yeşilyurt Mahallesi, 171 ada, 7 ve 11 parsellerin koruma alanına yönelik alınan 29.01.2024 tarih ve 6273 sayılı kurul kararı

Erzurum ili, Merkez İlçesi, Alipaşa Mahallesindeki Kongre Binası ile Lisenin koruma alanına yönelik alınan 29.01.2024 tarih ve 6277 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, İspir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 296 adadaki tescilli yapıların koruma alanına yönelik alınan 29.01.2024 tarih ve 6282 sayılı kurul kararı

Erzurum İli, İspir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 273 ada, 15 parseldeki Melitçi Mezarlığın koruma alanına yönelik alınan 29.01.2024 tarih ve 6283 sayılı kurul kararı

Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Karahasan Mahallesi, 154 ada, 2 Parseldeki Boğaz Höyüğünün 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline 29.01.2024 tarih ve 6289 sayılı kurul kararı

Erzincan İli, İliç İlçesi, Yakuplu Köyü, 127 ada, 11 parseldeki Han Kalıntısının korunma alanına yönelik alınan 30.01.2024 tarih ve 6292 sayılı kurul kararı

Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Çilligöl Köyündeki Arıtaş Höyüğünün 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 30.01.2024 gün ve 6296 sayılı kurul kararı

Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Çilligöl Köyündeki Tuzla Taşları Nekropol Alanının 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 30.01.2024 gün ve 6297 sayılı kurul kararı

Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Küçükgelengeç Köyü, 101 ada, 69 parseldeki mezarlığın tesciline yönelik alınan 30.01.2024 tarih ve 6298 sayılı kurul kararı.