KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları


HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SÜRE

(EN GEÇ)

1

Arkeolojik Sit ve Doğal Sit Alanı Tescili Talebi

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Mülkiyet durum belgesi
b-Başvuru                                                
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Tescil fişi
c-Fotoğraflar
4-.Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler

15-30 gün

2

Parsel Ölçeğinde Tescil Talebi

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Tescil fişi
c-Fotoğraflar
4-.Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler

15-30 gün

3

Tescilden Düşürme Talebi

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

4

Korumaya Yönelik İşlem, Güvenlik Önlemi Alınması Talebi 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

5

Sit Sınırının Yeniden Belirlenmesi Talebi 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

6

Onarım-Rölöve, Restitüsyon Restorasyon Projeleri-Proje Revizyonu Talebi

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Fotoğraflar 
iç, dış çevresi ile birlikte
d-Projeler 
rölöve, restitüsyon, restoraston projeleri
e-proje raporu
f-statik raporu
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

7

Cins Tashihi, Fonksiyon Değişikliği, İşlev Değişikliği Talebi 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Proje 
Uygulama Projesi
Proje ile restorasyon istenir ise
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

8

Kurum Görüşleri (tesis, alt yapı, üst yapı, taş ocağı,  baz ist. vb.)

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

9

Sit Alanında Yapılanma, Yapılaşma Talebi 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Proje 
Uygulama Projesi
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

10

Sit Alanında Bulunan Ancak Tescilli Olmayan Taşınmazların Onarımı

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Projeler 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri
d-proje raporu
e-statik rapor
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

11

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Basit Onarımları

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Yapılmak istenen onarımlar liste halinde verilir
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

12

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Taşınması 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-rölöve 
rölöve ve uygulama projesi
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

13

Tescilli Kültür Varlıklarının Koruma Alanlarında Yapılanma, Yapılaşma Talebi

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Proje
Uygulama Projesi
d-Gerektiğinde Cephe Çizimleri istenir.
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar

15-30 gün

 14  Koruma Alanının Kaldırılması Talebi
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
 15-30 gün
 15 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Koruma Alanlarının Belirlenmesi Talebi
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
 15-30 gün
 16 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Koruma Grubunun Belirlenmesi Talebi 
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
 15-30 gün
 17İmar Planı Değerlendirmesi, Tadilatı, Revizyonu  
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-projeler
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
15-30 gün 
 18İfraz-Tevhit-Yola Terk vb.Talepler  
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-ifraz ve tevhit krokisi 
Harita Mühendisince hazırlanacak
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
15-30 gün 
 19 Sit Alanında Yıkım İzni, Hafriyat, Bitki vb. Temizlik Çalışması Talebi 
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
 15-30 gün
 20 2863 sayılı yasanın 13 ve 14 maddeleri gereğince Satış, Kiralama, Tahsis, Devir, Takas, Kamulaştırma, Trampa vb. Talepler  
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b-Mülkiyet Durum Belgesi,
c-İlgili Kurumun Yazısı
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
15-30 gün 
 21 Sit Alanında Tabiat Varlıklarında Sazlık, Ağaç Budama ve Kesimi 
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
 15-30 gün
 22 Sondaj Taleplerinin Değerlendirilmesi  
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
15-30 gün 
 23Karar Düzeltme veya Karar İptali  
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
 15-30 gün