KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EDİRNE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Edirne-Lalapaşa-Çömlekköy Köyü, 113 Ada, 15 Parselde Bulunan Çömlekköy Hamamının Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 30.05.2016 Tarih ve 3256 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Başhöyük Mevkii, 1223 Ada, 16 Parselde Bulunan Değirmentepe, Toprak Tabya'nın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 27.09.2016 Tarih ve 3447 Sayılı Karar


* Edirne-Lalapaşa-Çömlekakpınar Köyü 147 Ada,  29-30-31 Parsellerde Bulunan Tümülüslerin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 27.09.2016 Tarih ve 3445 Sayılı Karar

* Edirne-Uzunköprü-Gaziahmet Köyü, Ekli Listede Belirtilen Taşınmazların 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 27.09.2016 Tarih ve 3446 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Başhöyük Mahallesi, 1223 Ada, 16 Parselde Bulunan Değirmentepe Toprak Tabyanın Koruma Alanının ve Grubunun Belirlenmesine İlişkin 27.09.2016 Tarih ve 3447 Sayılı Karar


* Edirne-Enez-Yenice Köyü, 12-13 Pafta, 3096-2856 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 24.10.2016 Tarih ve 3543 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez- Büyükdöllük Köyü, 2600 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 07.11.2016 Tarih ve 3586 Sayılı Karar

* Edirne-Enez-Yazır Köyü Sınırlarında Tespit Edilen Tarihi Yol Kalıntısının Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 07.11.2016 Tarih ve 3587 Sayılı Karar

* Edirne-Lalapaşa-Çölekakpınar Köyü, 147 Ada,34 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 07.11.2016 Tarih ve 3590 Sayılı Karar

* Edirne-Enez-Sultaniçe Köyü, 2398 Parselde Bulunan Sultaniçe Camiinin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.11.2016 Tarih ve 3639 Sayılı Karar

* Edirne-Enez-Gülçavuş Köyü, 745 Parselde Bulunan Gülçavuş Camiinin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.11.2016 Tarih ve 3640 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Karaağaç Mahallesinde Bulunan 23 Adet Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.11.2016 Tarih ve 3643 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Sarıcapaşa Mahallesi, 1621 Ada, 17 Parselde Bulunan Taşınmazın Tescilinin Devamına İlişkin 21.11.2016 Tarih ve 3648 Sayılı Karar

* Edirne Merkez-Kayapa Köyü, 1349 Parselde Bulunan Kayapa Su Kemerinin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.11.2016 Tarih ve 3650 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Uzgaç Köyünde Bulunan Uzgaç 2 Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.12.2016 Tarih ve 3673 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Büyükismailce Köyünde Bulunan Büyükismailce Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.12.2016 Tarih ve 3674 Sayılı Karar

* Edirne-Enez Sınırları İçinde Bulunan 1. ve 3. Derece Sit Alanlarının Yeniden İrdelenmesi ve Koordinatlandırılmasına İlişkin 06.12.2016 Tarih ve 3693 Sayılı Karar

* Edirne-Keşan Sınırları İçinde Bulunan Keşan Kalesinin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 06.12.2016 Tarih ve 3695 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez- 121 Ada, 5 Parselin Tesciline, 121 Ada, 6 Parselde Sehven Tesisi Edilen Tescil Taramasının Kaldırılmasına İlişkin 19.12.2016 Tarih ve 3709 Sayılı Karar

* Edirne-Merkez-Demirhanlı Köyü, Üçtepeler A ve B Tümülüslerinin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 19.12.2016 Tarih ve 3720 Sayılı Karar