KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KIRKLARELİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Tescil Edilmesine İlişkin 31.05.2016 Tarih ve 3273 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karakaş Mahallesi, 81 Ada, 2-3-4 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 27.09.2016 Tarih ve 3440 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Yenicamii Mahallesi, 147 Ada, 8 Parselde Bulunan Taşınmazın Tescilinin Devamına ve Grubunun 2.Grup Olarak Belirlenmesine İlişkin 08.11.2016 Tarih ve 3628 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camiikebir Mahallesi, 758 Ada, 35 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kütür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 08.11.2016 Tarih ve 3634 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karacaibrahim Mahallesi, 519 Ada, 33-34-37 Parsellerde Bulunan B Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.11.2016 Tarih ve 3638 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Pazarlı Köyü-Sivri Kayalar Mevkii Sit Alanı Paftasının Koordinatlandırlmasına İlişkin 19.12.2016 Tarih ve 3702 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Devlet Mahallesi, 68 Ada, 56 Parsele Sehven Tesis Edilen Korunması Gerekli Kültür Varlığı Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin 19.12.2016 Tarih ve 3703 Sayılı Karar