KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2017


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi 607 ada 103 parseldeki caminin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 12_01_2017 tarih ve 3345 sayılı kararı (Yayın Tarihi: 17.01.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mahallesi, 47 pafta, 1048 ada, 2 parseldeki 13 adet eski mezar taşı ve selsebil çeşmenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 02/02/2017 tarih ve 3353 sayılı kararı.(Yayın Tarihi: 13.02.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 72982,13744,73193 ruhsat numaralı maden ocakları ÇED başvuru dosyası kapsamında görüş talep edilen proje sahası kapsamında Hamidiye Su Yollarına ait su kaynaklarını her tarafından 100 metre, isale hattının her iki tarafından 100 metre
olmak üzere korunma alanı belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 09/02/2017 tarih ve 3369 sayılı kararı (Yayın Tarihi: 22.02.2017)


İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, Abbasaağa Mahallesi, 353 ada, 1,4,6,7,8 parsellerin, 353 ada, 2,3,5 parsellerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı binaların korunma alanı olduğuna ilişkin Kurulumuzun 02/03/2017 tarih ve 3395 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:  15.03.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi,Kuruçeşme Mahallesi, 2 pafta, 1343 ada, 51 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 02/03/2017 tarih ve 3401 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.03.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 22 pafta, 43 ada, 2 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 16.03.2017 tarih ve 3422 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 23.03.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 65 pafta, 312 ada, 3 parselde bulunan B bloğun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 22/03/2017 tarih ve 3444 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 05.04.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, Sofa dersi üzerindeki tescilli köprünün korunma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 13/04/2017 tarih ve 3477 sayılı kararı.(Yayım Tarihi: 27.04.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 53 pafta, 366 ada, 13 parselde bulunan eski mezar taşlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 04/05/2017 tarih ve 3522 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.05.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Emirgan Mahallesi, 45 pafta, 158 ada, 2-3-4 parsellerdeki Emirgan Korusunda ortaya çıkan tonozlu yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/04/2017 tarih ve 3501 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.05.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 54-55 pafta, 1037 ada, 65 parsel ve 383 ada, 1 parselde bulunan eski mezar taşlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 18.05.2017 tarih ve 3535 sayılı kararı (Yayım Tarihi:  31.05.2017)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 119 pafta, 846 ada, 1 parselde bulunan milton tabyası yapılarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 846 ada, 1 ve 5 parselin korunma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Kurlumuzun 01/06/2017 tarih ve 3574 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.06.2017)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi,Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde bulunan Garipçe Kalesi üst platformunda bulunan kışla binalarının korunmas gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 22/06/2017 tarih ve 3617 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 10.07.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1 pafta, 39 ada, 9 parselde kayıtlı Defterdar İbrahim Paşa Camii bahçesinde yer alan eski mezar taşlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 22/06/2017 tarih ve 3620 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 10.07.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 1435 ada 1 parselin karşısı kadastral boşlukta bulunan Zekeriyaköy Mezarlığının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 20/07/2017 tarih ve 3652 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 24.08.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Demirciköy Mahallesi, 4 pafta, 103 parsel karşısında yer alan Ağlamalı Ahmet Baba Türbe ve Haziresinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 20/07/2017 tarih ve 3653 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 24.08.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 128 pafta, 899 ada, 27 parselde yer alan Rumelikavağı Yeni Mezarlığının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 20/07/2017 tarih ve 3655 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 24.08.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, 232 ada, 8 parsel yer alan Yıldız Korusu Haziresinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/07/2017 tarih ve 3670 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 24.08.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mahallesi, 251DY4B pafta 349 parseldeki tescilli Rumeli Deniz Feneri içerisinde yer alan Sarı Saltuk Baba Türbesinin, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/07/2017 tarih ve 3678 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 24.08.2017)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, 81 pafta, 472 ada, 1 parseldeki Kireçburnu Mezarlığının,  korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/07/2017 tarih ve 3679 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 24.08.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 118 pafta, 947 ada, 1 parseldeki Rumelikavağı Eski Mezarlığının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/07/2017 tarih ve 3680 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 24.08.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mahallesi, 1 pafta, 532 parsel karşısında yer alan Rumelifeneri Yeni Mezarlığının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/07/2017 tarih ve 3681 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 24.08.2017)


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 67 pafta, 529 ada, 13 parseldeki 2. yapı olarak adlandırılan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 24/08/2017 tarih ve 3714 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 02.10.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kefeliköy Bağlar Sokak İle Haydar Aliyev Caddesinin kesişiminde yeralan Kefeliköy Camiinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 07/09/2017 tarih ve 3730 sayılı kararı. (Yayım
Tarihi: 02.10.2017)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 538 ada, 8-9 parsellerde yer alan mezarlığın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 05/10/2017 tarih ve 3763 sayılı kararı.(Yayım Tarihi: 25.10.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, 51 pafta, 265 ada, 4 parselde yer alan çeşmenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 05/10/2017 tarih ve 3770 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 25.10.2017)


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 67 pafta, 158 ada, 2 parselde yer alan tonozlu yapı ve kalıntılarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 26/10/2017 tarih ve 3816 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.11.2017)


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 12 pafta, 1212 ada, 46 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 26/10/2017 tarih ve 3821 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.11.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 95 pafta, 538 ada, 34 parselde yer alan iki adet mezar taşının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 23/11/2017 tarih ve 3862 sayılı kararı. (Yayım Tarihi:  06.12.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 25 pafta, 70 ada, 11 parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 30/11/2017 tarih ve 3900 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 06.12.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 119 pafta, 846 ada, 5 parselde yer alan çeşmenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 28/12/2017 tarih ve 3949 sayılı kararı.(Yayım Tarihi: 01/23/2018)