KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım


Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Genişler Köyü Çayır Mevkii Arkeolojik Yerleşim Yerinin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 26.11.2015 Tarih ve 2852 Sayılı Karar


Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Yer Alan Emniyet Genel Müdürlüğüne Tahsisli Taşınmaz Üzerindeki Çeşmenin 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 28.11.2015 Tarih ve 2886 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesi'nde Yer Alan Sorkun Nekropolüne Ait Şerh Listesinde Yer Alan Parsellere Yönelik Sehven Oluşan Maddi Hatanın Düzeltilmesine İlişkin 28.11.2015 Tarih ve 2893 Sayılı Karar