KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EKİM AYI


Artvin İi, Ardanuç İlçesi, Hisarlı Köyü, 133 ada, 4-5 parsellerdeki Tünel tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2828 sayılı karar.

Bayburt ili,Merkez İlçesi, Taşocağı Köyü Gözetleme Kulesinin tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2830 sayılı karar

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Balkaynak köyü 124 ada, 65 parseldeki gözetleme kulesi tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2832 sayılı karar.

Bayburt ili, Merkez İlçesi, Çiğdemtepe Höyüğünün tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2831 sayılı karar

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Ocak Köyü 138 ada 8 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2835 sayılı karar

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Ariki mahallesi 140 ada, 2 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2848 sayılı karar

Tunceli İli, Çemişgezek İlçesi, Erkalkan Köyü, 254 parseldeki Gemici Kilisesinin tesciline yönelik 18.10.2017 gün ve 2850 sayılı karar

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yeşilyayla köyü, 1492 parseldeki mezarlığın tesciline yönelik 19.10.2017 gün ve 2853 sayılı karar

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Harput Kapı Korunma alanına yönelik 19.10.2017 gün ve 2854 sayılı karar

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kevenlik Mahallesi, 136 ada, 51 parseldeki mezaelığın tesciline yönelik 19.10.2017 gün ve 2865 sayılı karar