KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EKİM

Kars İli, Digor İlçesi, Saklıca Köyü,110 ada 53 parselin I. Derece Arkeolojik Sit ilanına ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2587 sayılı karar ve sit fişi..pdf
Kars İli, Digor İlçesi,Merkez Mahallesi, 115 ada, 10 parseldeki yapının yapı grubunun, koruma alanın belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2588 sayılı karar ve eki.
Kars İli, Kağızman İlçesi, Çukurayva Köyü, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parsel, 120 ada 27 parsellerin I. Derece Arkeolojik Sit ilanına ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2585 sayılı karar ve sit fişi
Kars İli, Kağızman İlçesi,Çaybük Köyü, 121 ada, 2 parseldeki yapının tescil grubunun ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2586 sayılı karar ve tescil fişi..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 229 ada, 4 parseldeki yapının tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2594 sayılı karar ve tescil fişi..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyü, 116 ada, 157 parseldeki yapının tesciline ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2584 sayılı karar ve tescil fişi..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyü, 163 ada, 12 parseldeki yapının tesciline ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2582 sayılı karar ve tescil fişi..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyü, 163 ada, 12 parseldeki yapının tesciline ilişkin 16.10.2019 tarih ve 2583 sayılı karar ve tescil fişi..pdf
Ardahan İli, Merkez İlçesi, Ortageçit, 110 ada, 714 parseldeki taşınmazın koruma alanının, yapı grunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2602 sayılı karar ve eki
Kars İli, Akyaka İlçesi, Boyuntaş Köyü, 111 ada, 30 parsel ve 158 ada, 1 parselde yer alan taşınmazın tesciline ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2605 sayılı karar ve eki..pdf
Kars İli, Kağızman İlçesi, Tunçkaya Köyü, 105 ada 2 parselde yer alan yapının tesciline ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2606 sayılı karar ve eki..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Çakmak Köyü, 183 ada 1-2-3-4-5 parsel, 183 ada 3 parsel, 140 ada 3 parsel ve kadastro harici alanda yer alan taşınmazın sit ilanına ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2615 sayılı karar ve eki.
Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 38 ada, 10 parseldeki yapının ada-parsel bilgilerinin ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 31.10.2019 tarih ve 2624 sayılı karar ve eki..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü, kadastro harici alanda yer alan köprünün yapı grubu ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2610 sayılı karar ve eki..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü, kadastro harici alanda yer alan köprünün yapı grubu ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2611 sayılı karar ve eki..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yayıklı Köyü, 189 ada 182 parsel, 111 ada 45 parsel ve 111 ada 44 parselde yer alan taşınmazın sit ilanına ilişkin 30.10.2019 tarih ve 2614 sayılı karar ve eki..pdf