KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kömürtaş ve Karşıbağlar Mahalleleri, 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Hoşan Köprüsü'nün Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 18.02.2020 Tarih ve 7507 Sayılı Karar

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Görümlü Beldesi, 383 ve 384 Parsellerde Kayıtlı Tescilli Tellioğlu Kasrı ile 408 Parselde Kayıtlı Tescilli Süleyman Ağa Kasrı'nın Korunma Alanının Belirlenmesi ve Tescillerinin Güncellenmesine İlişkin 19.02.2020 Tarih ve 7518 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hüseynik (Ulukent) Mahallesi, 1620 Parselde Kayıtlı Konut'un 2. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 17.02.2020 Tarih ve 7488 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hüseynik (Ulukent) Mahallesi,1694 Parselde Kayıtlı 2. Grup Yapı Olarak Tescilli Konut'un Tapu Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin 17.02.2020 Tarih ve 7459 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Sesverenpınar, Sökündüzü ve Boncuklu Mahalleleri, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescilli Hilar Mağaraları'nın Sit Sınırlarının Sayısallaştırılması ve Tapuya Şerh Bırakılmasına İlişkin 18.02.2020 Tarih ve 7505 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Sesverenpınar, Sökündüzü ve Boncuklu Mahalleleri, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescilli Hilar Mağaraları'nın Geçiş Dönemi Koruma Kullanma ve Yapılanma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin 18.02.2020 Tarih ve 7506 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Yaprakbaşı Mahallesi, 216 Ada 8 Parsel ile 217 Ada 2 Parsellerde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Kaya Mezarı ve Sarnıç'ın Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 18.02.2020 Tarih ve 7510 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Yaprakbaşı Mahallesi, 217 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Sarnıç'ın Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 18.02.2020 Tarih ve 7511 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Saray Mahallesi, 402 Ada 4 Parselde Kayıtlı Tescilli Hamam'ın Yapı Grubunun 1. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 18.02.2020 Tarih ve 7514 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hüseynik (Ulukent) Mahallesi,1660 Parselde Kayıtlı 2. Grup Yapı Olarak Tescilli Konut'un Tapu Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin 17.02.2020 Tarih ve 7468 Sayılı Karar