KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

TEMMUZ

Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, Selirniye köyü " Köyyanı Arkeolojik Yerleşimi" adıyla III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 29.07.2021 tarihli ve 9810 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 252 ada, 9 notu parselde tespit edilen alanın "Camiikebir Arkeolojik Alanı" adıyla il. (İki) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 29.07.2021 tarihli ve 9816 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, İnkilap Mahallesinde, özel mülkiyete ait, tapunun 118 ada 32 kayıtlı taşınmazın Kadastral Krokisi hakkında 29.07.2021 tarihli ve 9818 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, lnkilap Mahallesinde, özel mülkiyete ait, tapunun 117 ada 11 parselinde kayıtlı tescilli taşınmaza ilişkin 29.07.2021 tarihli ve 9817 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi Aşağıılıca Mahallesi, Kovabaşı Mevkiinde tespit edilen alanın Kovabaşı Mevkii Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 30.07.2021-9857 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde,  694 ada, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 parsellerde bulunan tescilli Halk Evi'nin yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 30.07.2021-9860 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Aşağı Ilıca Mahallesi, 712 parselinde kayıtlı,Aşağı Ilıca Köyü Caminin Koruma Grubunun 1. (Bir) Grup olarak belirlenmesine ilişkin 30.07.2021-9852 tarih ve sayılı Kurul Kararı