KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

AĞUSTOS

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, İnaz ( Demirçevre) Mahallesinde yer alan TCDD'ye ait Tescilli Taşınmazın korunma alanı krokisi hakkında  27.08.2021 tarihli ve 9903 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Merkez, Erkmen Beldesi içerisinde tespit edilen "Erkmen Kaya Yerleşimi ve Mezarları" adı ile anılan alanın tesciline ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 9909 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çavdarlı Köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın " Çavdarlı Köyü Tümülüsü" adıyla tesciline ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 9919 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Derekarabğ Köyünde ve Eber Gölü Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescilli alan sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Eskşdereköy Höyük" adıyla tesciline ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 9924 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Kayıhan Beldesi, Türbe Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen alanın " Çavdar Alanı Mevkii Antik Yolu" adıyla tescilinie ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 9911 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Gökçeözü Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Paşalar Mevkii Nekropolünün tesciline ilişkin 25.08.2021 tarihli ve 9866 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Obruk Mahallesi sınırları kadastral harici alan ve maliye hazinesine ait muhtelif parselde tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın " Obruk Kaya Mekanları" adıyla tesciline ilişkin 25.08.2021 tarihli ve 9873 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, İkizoluk Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen korunması gerekli kültür carlıklarından olan alanın " İkizoluk Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 25.08.2021 tarihli ve 9877 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Derekarabağ Köyü, Eskidereköy Mevkiinde,Eber Gölü Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescilli alan içerisinde tespit edilen ve korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın "Eskidereköy Höyük II" adıyla tesciline ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 9923 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Yukarıtandır Köyü sınırları içerisinde tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın "Kocaboruk Mevkii Arkeolojik Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 9920 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Ali Çetinkaya Mahallesinde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit hakkında 27.08.2021 tarihli ve 9907 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Akören/Bağdat Mahallesi sınırları içerisinde kadastral harici alanda yer alan iki gözlü köprü ve yolun tescil fişi hakkında 27.08.2021 tarihli ve 9929 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Tepebaşo İlçesi, Eskibağlar Mahallesi, Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlığı hakkında 25.08.2021 tarihli ve 9897 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi,Alpagut Mahallesi sınırları içinde özel ve kamu mülkiyetine ait taşınmazlarda tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın "Öküzörenleri Mevki Antik Tepe Yerleşimi" adıyla ı(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin 25.08.2021 tarihli ve 9871 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Merkez,Susuz Beldesi ve İscehisar İlçesi, Çalışlar Köyü sınırları içinde yer alan, kamu ve  özel mülkiyeti ait taşınmazlarda kalan, Tepe Tarihi Siti II sınırlarının çevresinde yeni siper hatları ve toop mevzilerinin tespit edilmesi ve tescil edilmesiyle alakalı 27.08.2021 tarihli ve 9914 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Obruk Mahallesi, 2145 ada, 1 parselde yer alan Obruk Köy Cami'ne ilişkin 25.08.2021-9894 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Dereçine beldesi, Atatürk Mahallesi 'nde özel mülkiyete ait 113 ada 44 ve 3 parsellerde yer alan tescilli Dereçine Höyük !.(Bir) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin 27.08.2021-9908 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Tabaklar Köyü ve Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Sit olarak tescilli Tabaklar Tarihi Siti'ne ilişkin 27.08.2021-9916 tarih ve sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Obruk Mahallesi, 2145 ada, 1 parselde yer alan Obruk Köy Cami'ne ilişkin 25.08.2021-9872 tarih ve sayılı Kurul Kararı