KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ağustos

"İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, 50 pafta, 276 ada 6 parseldeki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binanın korunma alanının 50 pafta, 276 ada, 4, 5, 7, 32 parseller ile 282 ada, 27 ve 33 parseli kapsayacak şekilde belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03/08/2021 tarih ve 6385 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Merkez Mahallesi, 105 pafta, 605 ada 205 parselde yer alan yapının korunması gerekli kültür varlığı olduğuna ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/08/2021 tarih ve 6405 sayılı kararı.

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi, 73 pafta, 1759 ada, 7 parselde yer alan Ayia Kiriaki Ayazmasının korunması gerekli kültür varlığı olduğuna ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/08/2021 tarih ve 6407 sayılı kararı.

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi, 73 pafta, 1752 ada, 11  parselde yer alan Ayios İoanis (Yani) Ayazmasının korunması gerekli kültür varlığı olduğuna ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/08/2021 tarih ve 6408 sayılı kararı.

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi, 79 pafta, 477 ada, 5  parselde yer alan Ayia Zoohodos Piyi/Kiriaki Ayazmasının korunması gerekli kültür varlığı olduğuna ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/08/2021 tarih ve 6409 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 38 pafta, 30 ada, 171 parseldeki binanın tescilinin devamına ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/08/2021 tarih ve 6418 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi, 10 pafta, 298 parseldeki tescilli binanın koruma grubunun II. grup korunma alanı sınırının parsel sınırı olarak belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/08/2021 tarih ve 6447 sayılı kararı.

İstanbul İli,Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 67 pafta, 147 ada, 12 ve 14 parsellerdeki istinat duvarlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.08.2021 tarih ve 6437  sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 56 pafta, 503 ada, 113 parselde yer alan podima taşlı yaya yolunun ve istinat duvarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/08/2021 tarih ve 6438 sayılı kararı.