KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

1-Trabzon -Dernekpazarı -Çayırbaşı M, 138 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın tescil ve korunma alanına ilişkin 26.05.2021 tarih ve 6387 sayılı karar.pdf
2-Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Dirlik Mah. sit alanı dışında 1349 ada 1-11 parselde bulunan konut ile fırına ilişkin 26.05.2021 tarih ve 6398 sayılı karar.pdf
3-Giresun İli, Merkez, Çiçekli köyü, 114 ada 1 parsele ilişkin 27.05.2021 tarih ve 6408 sayılı kurul kararı ve korunma alanı.pdf
4-Gümüşhane ili, Merkez,Kabaköy 180 ada, 23 parsel korunma alanına ilişkin 27.05.2021 tarih ve 6423 2sayılı karar .pdf
5-Rize İli, Merkez İlçesi, Piriçelebi Mah., sit alanı dışında 28 ada, 18 parselde yer alan taşınmaza ilişkin 28.05.2021tarih ve 6438 sayılı karar.pdf
6-Rize İli, Çayeli İlçesi, Küçüktaşhane Mah. sit alanı dışında yer alan Cami ve Çeşmenin tesciline ilişkin 28.05.2021 tarih ve 6449 sayılı karar.pdf
7-Rize İli, Hemşin ilçesi,Yaltkaya Köyünde yer alan korunması gerekli kültür Varlıklarına ilişkin 28.05.2021 tarih ve 6452 sayılı karar.pdf
8-Trabzon İli,Ortahisar İlçesi,Ortahisar Mh.,114 ada 13,14,21,22,23,24 parsellere ilişkin 25.05.2021 tarih ve 6369 sayılı karar.pdf