KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

NİSAN


Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çuk:urhisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çukurhisar Höyük .L(Bir), II.(İki) ve lII.(Üç) Derece Arkeolojik Siti Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarına ilişkin 07.04. 2022 Tarih ve 10533 Sayılı Kurul Kararı

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Dübekli köyünde belediye mücavir alanı içerisinde orman vasıflı 102 ada 1 parselde tespit edilen "Dibekli Mevkii Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropolü" hakkında 07.04.2022 Tarih ve 10538 Sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Harmanköy Köyü, 126 ada, 28 parselde yer alan; tescilli anıt ağaçların bulunduğu parselde kalan, Mihal Gazi Türbesi'nin koruma grubunun belirlenmesi hakkında 28.04.2022 Tarih ve 10546 Sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Kaymaz Beldesi yakınlarında Holuz Mevkinde, tescilli Kaymaz Tümülüsü hakkında 28.04.2022 Tarih ve 10562 Sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Mihalgazi ilçesi, Alpagut Mahallesi'nde özel ve kamu mülkiyetine ait taşınmazlarda yer alan tescilli Öküzörenleri Mevki Antik Tepe Yerleşiminin I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin 28.04.2022 Tarih ve 10565 Sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 425 ada, 4 parselde yer alan, Alçengel (Şeyh Kuddusi) Cami'nin tesciline ilişkin 28.04.2022 Tarih ve 10569 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Merkez, Ataköy Mahallesi'nde muhtelif parsellerde yayılım gösteren tescilli Kaya Yerleşimi I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının güncellenmesine ilişkin 29.04.2022 Tarih ve 10597 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Merkez, Gebeceler Beldesi ve İscehisar ilçesi, Tepeköy Mahallesi sınırlarında tespit edilen alanın "Karabel Mevki Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropolü" adıyla tesciline ilişkin 29.04.2022 Tarih ve 10620 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarabisar İli, Sandıklı İlçesi, Akbarım Beldesi mücavir alan sınırının genişletilmesi çalışmaları kapsamında tespit edilen alanın Örenler Sırtı Nekropolü adıyla tesciline ilişkin 29.04.2022 Tarih ve 10622 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Muratkoru köyünde tespit edilen alanın "Muratkoru Arkeolojik Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 29.04.2022 Tarih ve 10623 Sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Merkez Bayırköy Beldesi'nde yer alan tescilli Bayırköy Antik Örenliği'ne ilişkin 28.04.2022 Tarih ve 10553 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinapaşa İlçesi, Ayvalı Köyü'nde yer alan tescilli Dedealtı Arkeolojik Alanı'na ilişkin 29.04.2022 Tarih ve 10627 Sayılı Kurul Kararı

Bilecik ili, İnhisar ilçesi, Koyunlu Köyünde, köyün yaklaşık 500 metre doğusunda, Sakarya Irmağının geçtiği, Köprübaşı Mevkii olarak bilinen alanda, tespit edilen köprü ayaklarının tescil edilmesine ilişkin 28.04.2022 Tarih ve 10545 Sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Dutluca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tescilli Dutluca Höyük sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin 28.04.2022 Tarih ve 10568 Sayılı Kurul Kararı