KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

12-Aralık Ayı Tescil Kararları

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Geçitli-Cumhuriyet Mahallesin 16161 ada 2 parselde Tescil 21.12.2021-14212 sayılı Karar(01.14.520).pdf

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kızıldere Mahallesi Tapu Tescili Harici alan ile 169 parselin bir kısmında kaya kesikleri Tescili 21.12.2021-14210 sayılı Karar(01.02.1138).pdf

Adana İli, Kozan İlçesi, Andıl Mahallesi, hazinesine ait 101 ada 33 ile 101 ada 34-35 parsel 101 ada 85 nolu parselde Tescil 21.12.2021-14206 sayılı Karar(01.07.1421).pdf

Adana ili, Yüreğir ilçesi, İsmailiye (Köklüce) Mahallesinde, 1546 parselde Tescil 21.12.2021-14212 sayılı Karar(01.14.520).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi, 1239 nolu parselde sarnıç ile 1239 nolu parselde işlik alan Tescil 22.12.2021-14243 sayılı Karar(33.05.2795).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kızılisalı Mahallesi 101 ada, 341 parsel Khamosorion Tipi Mezar Tescili 22.12.2021-14246 sayılı Karar(33.05.2721).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 134 ada 79 parselde Tescil 22.12.2021-14235 sayılı Karar (33.05.1923).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Tescili 22.12.2021-14242 sayılı Karar(33.05.2427).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, Sömek Mahallesi, MESKİ’ye ait 119 ada 1232 parsel, 119 ada 1215-1216-1231-1233-1234-1236-1238-1237 parsellerde Tescil 22.12.2021-14250 sayılı Karar(33.05.2761).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, Sömek Mahallesi, özel 119 ada 1249 nolu parselde Tescil 22.12.2021-14251 sayılı Karar (33.05.2763).pdf

Mersin ili, Silifke llçesi, Hacıishaklı (Uşakpınarı) Mahallesi, 1848 parsel konut ve su kuyusu Tescili 22.12.2021-14237 sayılı Karar (33.05.2254).pdf

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Topçu Mahallesi 91, 209 ve 210 parsellerde arkeolojik alan Tescili 24.12.2021-14291 sayılı Karar(33.06.1201).pdf