KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK


Eskişehir ili Seyitgazi İlçesi, İkiçeşme Mahallesinde tespit edilen alanın Akköprü Mevkii Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11312 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çalkara Mahallesi'nde tespit edilen alanın tashih edildiği şekliyle "Kızıl Tepe Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11318 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yukarısöğütönü Mahallesi sınırları içinde yer alan,Çoraklık Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitine ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11320 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Gündüzler Mahallesi, 18427 ada, 1 parselde yer alan,Gündüzler Cami 'nin koruma grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine ..... ilişkin  19.01.2023 tarih ve 11324 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi Mahallesi sınırları içinde yer alan, Miskent Yapı Kooperatifi III. (Üç) Derece Arkeolojik Sitine ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11331 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi'nde ve tapunun 12978 ada, tescilli 1 ve tescilsiz 11 parselerinde kayıtlı..... ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11332 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içinde yer alan, Karlık III. (Üç) Derece Arkeolojik Sitine ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11339 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Kireç Mahallesi sınırları içinde tespit edilen 12 (oniki) adet siper hattının, "Kireç Mahallesi Siperleri Tarihi Siti" adıyla tesciline ilişkin 19.01.2023 tarih ve 11341 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik İli, Merkez Dereşemsettin Köyünde yer alan, 29.11.2017 tarih, 5814 sayılı kararımızla tescilli Yay Yeri Yerleşim Alanı 1. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan ve tapunun 175 ada 69 ve 71 parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait.......  20.01.2023 tarih ve 11342 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, İnli köyünde tespit edilen alanın "Künklü Mevki Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 20.01.2023 tarih ve 11381 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, İnli köyünde tespit edilen alanın "Obruk Mevki Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 20.01.2023 tarih ve 11382 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Başören köyünde tespit edilen alanın "Başören Köyü Kaya Mekanları" adıyla tesciline 20.01.2023 tarih ve 11383 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar, Şuhut, İsalı köyünde, Afyonkarahisar Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması sırasında tespit edilen alanın Dolarnbaçgünen Sırtı Arkeolojik Alam adıyla  tesciline ilişkin 20.01.2023 tarih ve 11384 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar, Şuhut, Kulak köyünde, Afyonkarahisar Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması sırasında tespit edilen alanın Kulak Köyü Kale Yerleşimi adıyla tesciline ilişkin 20.01.2023 tarih ve 11385 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Kale Köyü sınırlan içerisinde tespit edilen alanın "Kırkpınar Mevkii Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 20.01.2023 tarih ve 11386 sayılı Kurul Kararı.

Af yonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Akkoyunlu Köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Depetarla Höyük" adıyla tesciline ilişkin 20.01.2023 tarih ve 11387 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Kale Köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Ova Mevkii Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin  20.01.2023 tarih ve 11388 sayılı Kurul Kararı.